Tapaustutkimuksia

www.engineering-suomi.com
EPLAN

HPS käyttää ohjauskaappien suunnittelussa Eplan Cogineeria

Sähkösuunnittelu: Automatisointi säästää aikaa - silloinkin kun eräkoko on yksi.


Ohjauskaappien valmistajat hyötyvät lyhyemmästä projektin kestosta ja korkeammasta laadusta automatisoidessaan prosesseja. Tämä yksinkertaistaa myös prosessien osia, kuten dokumentaation luomista. Paljonko koko ketjussa voidaan säästää aikaa? Hanseatic Power Solutions GmbH (HPS) automatisoi ohjauskaappiensa suunnittelun useassa vaiheessa ja on juuri ottanut käyttöön EPLAN Cogineerin. Yritys käytti "ennen ja jälkeen" -vertailua todellisten aikasäästöjen mittaamiseksi, ja tulokset ovat selkeät. Pelkkä sähkösuunnittelu vie nyt vain 20 % alkuperäisestä ajasta.


HPS:n ohjauskaapit on suunniteltu mm. voimalaitosten varavirtalähteiden sekä sairaaloiden ja risteilyalusten "voimasaarekkeiden" suunnitteluun. Yritys suunnittelee ja rakentaa ohjausteknologiaa erittäin vaativalle energiasektorille ja HPS on avannut sivukonttorin Arabiemiirikuntiin vuonna 2017. Kyseisen osaston työntekijät vastaavat myynti-, projektinsuunnittelu- ja palvelutehtävistä alueen asiakkaille, joihin kuuluu mm. voimalaitoksia ja jalostamoiden operaattoreita.

Tavoite: Automaation maksimointi ohjauskaappien suunnittelussa
Yrityksen perustamisvuodesta 2009:stä lähtien, toimitusjohtaja Bernd Mähnss ja hänen tiiminsä ovat priorisoineet ohjauskaappien projektisuunnittelussa ja valmistuksessa mahdollisimman korkean automatisoinnin. Tämän ansiosta jopa kompleksiset projektit (80-100 ohjauskaapin paneelia) on voitu saada valmiiksi kuudesta kahdeksaan viikossa tilauksen vastaanottamisesta toimitukseen ja asennukseen.

Yksi selittävä tekijä nopealle toiminnalle on EPLAN platformin yhdenmukainen käyttö, vaikka projektin eräkoko olisi vain yksi tuote. EPLAN Pro Panelia käytetään kaapin 3D-suunnitteluun. Virranjakelu ja kuparikiskot suunnitellaan ja sijoitetaan 3D-mallissa käyttäen kuparimoduulia ja (ulkoisten) kaapelien kokoonpano perustuu reititysmoduuliin tietoihin.

Nopeasti luodut kaaviot

HPS (kuten asiakkaansa) on hyötynyt useiden kuukausien ajan entistä lyhyemmistä läpimenoajoista. Kun EPLAN julkaisi Cogineer-ohjelmistonsa, HPS oli yksi ensimmäisiä asiakkaita, joka otti tuotteen käyttöön. EPLAN Cogineer mahdollistaa piirikaavion automaattisen luomisen ilman ohjelmointitaitoja eikä siinä tarvita asiantuntemusta konfiguraatioiden ja varianttien hallinnasta. Sovellusta voidaan alkaa käyttää nopeasti vain perustason makro-osaamisella.

Myös standardisointi on lisätuote

Saattaa kuulostaa yllättävältä, että ohjauskaappien valmistaja, jonka eräkoko on yksi, on siirtynyt automatisointiin ja standardointiin. Bernd Mähnss, HPS-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja: "Tuotteemme ovat aina yksilöllisiä. Niissä on kuitenkin toistuvia funktioita ja moduuleja, esimerkkinä ilmanvaihdon kaaviot ja palonrajoittimet rakennusautomaatiossa". Tällaisia funktioita varten HPS tallentaa makrokirjastot Cogineeriin, josta sähkösuunnittelijat voivat tarvittaessa käyttää niitä. Dennis Burmeister, HPS-yrityksen myyntisuunnittelu ja -palvelu -vastaava, ja samalla yrityksen Cogineer-toteutuksen vastuuhenkilö tiivistää: "Käyttäjien tarvitsee vain valita tarvittava tehotaso ja kaikki muu määritetään ja integroidaan kaavioon automaattisesti: oikeista moottorinsuojakytkimistä ja muutoksista liittimiin ja kaapelin poikkipinta-alaan. Myös kaavion funktiomerkinnät määritetään automaattisesti". Vaihtoehtoja voidaan myös integroida suunnitelmaan klikkaamalla. Esimerkiksi virtalähde voidaan valita generaattorin jännitteen tai kontaktorin käyttöjännitteen mukaan.

"Kokeiltu ja testattu", mukaan lukien reititys ja termiset ominaisuudet

Piirikaaviot generoidaan automaattisesti tehtyjen valintojen ja virtalähdetyypin mukaan. Cogineer tarjoaa myös muita etuja suunnittelun automatisoinnin lisäksi. Dennis Burmeister: "Makroja on kokeiltu ja testattu eikä niissä ole virheitä. Tämä antaa meille lisää varmuutta ja parantaa suunnitelman laatua. Suunnittelijoiden ei tarvitse enää suorittaa aikaa vieviä yksityiskohtaisia tehtäviä, jos suunnitelmaan tehdään muutoksia esimerkiksi tehoarvoihin. Ohjelmisto hoitaa tämän". Reititys on integroitu mukaan automaattiseen generointiin ja HPS voi myös tilata liittimet automaattisesti suoraan Phoenix Contactilta käyttämällä vastaavaa EPLAN-moduulia. Rittal Therm -toimintoa käytetään kaikkien EPLAN-suunnitelmaan valittujen komponenttien tehonkulutuksen laskentaan. Tämän ansiosta suunnittelija voi identifioida "kriittiset kohdat".

Seuraava askel: Paperiton tuotanto käyttämällä EPLAN eView -ohjelmaa
HPS on välttänyt jo useiden vuosien ajan tavallisten paperitulosteiden ja paperikansioiden käyttämistä, ellei asiakas vaadi niitä. Sen sijaan kuhunkin ohjauskaappiin kiinnitetään QR-koodi, jonka avulla käyttäjät voivat nähdä verkossa HPS:n ylläpitämän yksityiskohtaisen dokumentaation. Dennis Burmeister: "Tästä syntyy lisäetuna se, että dokumentaatio on aina ajan tasalla muodostaen ’digitaalisen kopion' oikeasta kaapista koko sen käyttöiän ajaksi". Seuraava vaihe on muodostaa paperiton "konepaja" käyttämällä EPLAN eView -ohjelmaa. Bernd Mähnss ”Varustamme tarkistusasemat pian eView-ohjelmalla. Huoltohenkilökunta voi sen jälkeen lisätä kommenttinsa suoraan standardien mukaiseen dokumentaatioon. Tämä säästää aikaa ja ehkäisee jälleen kaksinkertaisen työn".

Yhteenveto: Automaatio mahdollistaa merkittäviä parannuksia tehokkuudessa

Sen jälkeen, kun HPS oli ottanut käyttöön EPLAN Cogineerin, yritys käytti "ennen ja jälkeen" -vertailua nähdäkseen, miten kauan tilauksen käsittelyyn kului aikaa automatisoidusti ja ilman automaatiota. Vertailussa huomioitiin sekä Cogineer että EPLAN-linkit mekaaniseen käsittelyyn sekä automatisoitu kaapelien ja liittimien kokoaminen. Näiden tuloksena suunnittelu oli 25 % nopeampaa ja sähkösuunnittelu 80 % nopeampaa. Mekaanisen tuotannon vaatima työ väheni puoleen ja sähköinen tuotanto on 40 % nopeampaa. Dokumentaatio luotiin neljännesajassa siitä, mitä se normaalisti vaatii. Bernd Mähnss: "Kaiken kaikkiaan toimitusaikamme - jotka olivat jo aikaisemminkin enemmän kuin kilpailukykyiset, ts. erittäin lyhyet - ovat lyhentyneet automatisoinnin ja integroidun suunnitteluprosessimme ansiosta noin 35 %. Samaan aikaan dokumentaatio on yksityiskohtaisempaa ja suunnittelun laatu on myös parempi kokeiltujen ja testattujen makrojen ja moduulien käytön ansiosta". On siksi päivänselvää, että HPS jatkaa tällä tiellä.


HPS käyttää ohjauskaappien suunnittelussa Eplan Cogineeria
Kuva 1 HPS on tunnettu maailmanlaajuisesti tehosuunnittelun asiantuntijana, erityisesti sellaisten sensitiivisten ja kriittisten sovellusten kohdalla kuten esimerkiksi varavirtalähteet 

 

HPS käyttää ohjauskaappien suunnittelussa Eplan Cogineeria
Kuva 3 (lähde: EPLAN) EPLAN Cogineer mahdollistaa kaavion automaattisen luomisen ilman että se vaatisi yhtään ohjelmointia ja tarvitsematta asiantuntemusta konfiguraatioiden ja varianttien hallinnasta.

HPS käyttää ohjauskaappien suunnittelussa Eplan Cogineeria
Kuva 4 Bernd Mähnss, HPS-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja: "Automatisoitu ja integroitu suunnitteluprosessimme säästää aikaa noin 35 %. Tämä on meille selvä kilpailuetu". 

 

HPS käyttää ohjauskaappien suunnittelussa Eplan Cogineeria
Kuva 5 Dennis Burmeister, HPS-yrityksen suunnittelu/palvelumyynti: "Kun käytämme EPLAN Cogineeriä emme säästä ainoastaan aikaa. Parannamme myös suunnittelun laatua koska käytämme kokeiltuja ja testattuja ja virheistä vapaita komponentteja, jotka olemme tallentaneet makroiksi. Tämä hyödyntää meidän lisäksi myös asiakkaitamme".

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan