www.engineering-suomi.com
NSK

NSK:n laakerit vähentävät laivan lastauskuljettimen huoltokustannuksia

Kun Australiassa sijaitsevassa rautamalmisatamassa sijaitsevan laivojen lastauskuljettimen suunnanvaihto-hihnapyörää tukevat laakerit oli vaihdettava, NSK suunnitteli siihen pallomaisia rullalaakereita käyttävän ratkaisun. Laakerit valmistettiin NSK:n omasta HTF-kovateräksestä ja niissä käytettiin myös irrotettavaa nitriilitiivistettä. Tämän tuloksena käyttöikä pidentyi, mikä johti merkittäviin säästöihin seisokkikustannuksissa.

Toimintaympäristön vuoksi kaivos- ja louhintateollisuudessa tarvitaan erittäin luotettavia laitteita, jotka kestävät haastavia olosuhteita. Kun laivojen lastauskuljettimessa käytettävän suunnanvaihto-hihnapyörän laakereiden käyttöikää oli jäljellä enää kuusi kuukautta, rautamalmisatama turvautui NSK:n asiantuntemukseen paremman ratkaisun löytämiseksi.

NSK:n asiantuntijaryhmä tutki laakerivikoja ja havaitsi, että vikaantuneiden laakerien voiteluaineeseen oli päässyt raskaita rautamalmihiukkasia ja vettä, ja että nämä olivat lyhentäneet suunnanvaihto-hihnapyörän käyttöikää. Kuljettimen osien käyttöiän lyhentyminen aiheuttaa kustannuksia huoltotuntien ja tuotannon menetyksen muodossa.

Ratkaistakseen ongelman NSK:n tekniset asiantuntijat ryhtyivät suunnittelemaan uutta ratkaisua, joka perustui yhtiön hyväksi todettuihin pallomaisiin rullalaakereihin. Ensimmäiseksi NSK päätti valmistaa laakerin yrityksen ainutlaatuisesta HTF-materiaalista. HTF-teräs vähentää tehokkaasti yleistä ulkokehän kulumispinnan kulumista. Tämä johtuu siitä, että kuormitusalueen kiinteä materiaali kuluu helposti, jos sille pääsee pienhiukkasia.

NSK:n pitkäikäisissä HTF-sarjan laakereissa hyödynnetään kehittynyttä materiaalitekniikkaa ja lämpökäsittelytekniikkaa. Nämä mahdollistavat erinomaisen kestävyyden kulumista, kiinnileikkautumista ja korkeita lämpötiloja vastaan. Lopputuloksena on huomattavasti pidempi käyttöikä, alhaisemmat huoltokustannukset ja vähemmän suunnittelemattomia seisokkiaikoja. HTF-sarjan laakerit voivat jopa kymmenkertaistaa laakereiden käyttöiän epäpuhtaissa voiteluolosuhteissa, esimerkkinä rautamalmin käsittely satamassa.

Toinen NSK:n ehdotuksen keskeinen tekijä oli irrotettavat ja joustavat nitriilitiivisteet (HNBR), jotka kompensoivat tiivisteen kulumista ja pidentävät käyttöikää entisestään. Tiivisteen huuli pitää yllä painetta myös silloinkin, kun se ei ole aivan kohdallaan.

Sen lisäksi, että laakereiden käyttöikä pidentyi - NSK:n tiivistetyillä pallomaisilla rullalaakereilla saavutettiin 12 kuukauden häiriötön toiminta - irrotettava tiiviste tarjosi rautamalmin satamalaitokselle mahdollisuuden tarkastaa radiaaliset sisäiset välykset rakotulkilla asennusprosessin aikana.

Lyhyesti sanottuna tämä tärkeä suunnitteluominaisuus mahdollistaa oikean välyksen tarkan säädön laakereita kokoonpantaessa. Konseptin keskiössä on tiiviste, joka on kiinnitetty renkaaseen/pidikkeeseen. Tämä on täysin irrotettavissa (pulttien avulla) ja tarjoaa mahdollisuuden mitata välys rakotulkin avulla. Lisäksi tämä ainutlaatuinen ratkaisu tarjoaa täydellisen yhteensopivuuden aikaisempien ratkaisujen kanssa.

Rautamalmin satamalaitoksessa saavutettujen yhteensä 77 376 euron vuotuisten kustannussäästöjen suurin yksittäinen tekijä oli tuotantoseisokkien väheneminen.

1) Laivojen lastauskuljettimet ovat kriittisiä osia satamainfrastruktuurissa ja niiden käyttökatkokset voivat tulla erittäin kalliiksi. Valokuva: Anita van den Broek/Shutterstock


NSK:n laakerit vähentävät laivan lastauskuljettimen huoltokustannuksia
 
2) NSK:n pallomaisessa rullalaakerissa näkyy renkaaseen/pidikkeeseen asennettu tiiviste, joka on täysin irrotettavissa pulttien avulla. Valokuva: NSK

NSK:n laakerit vähentävät laivan lastauskuljettimen huoltokustannuksia

 

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan