www.engineering-suomi.com
ABB News

ABB LANSEERAA INNOVATIIVISEN AURINKOKÄYTTÖISEN TAAJUUSMUUTTAJAN VASTUULLISEEN VEDEN PUMPPAAMISEEN

Uusi ACQ80-taajuusmuuttaja valjastaa vastuullisen aurinkoenergian erilaisiin vedenpumppaustarpeisiin, esimerkiksi kasteluun ja käyttövesivarantoihin.

ABB LANSEERAA INNOVATIIVISEN AURINKOKÄYTTÖISEN TAAJUUSMUUTTAJAN VASTUULLISEEN VEDEN PUMPPAAMISEEN

Aurinkosähköllä toimivien vedenpumppausjärjestelmien merkitys ympäri maailmaa kasvaa jatkuvasti. Ne ovat keskeisiä vedenpumppaukseen liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Ne sopivat myös alueille, joilla ei ole sähköverkkoa ja joilla pitää luotettavasti saada maataloudelle kasteluvettä sekä karjalle ja ihmisille juomavettä. ABB:n uuden sukupolven ACQ80-taajuusmuuttaja on suunniteltu vastaamaan tähän tarpeeseen. Se tukee vedenpumppauslaitosten tehokasta toimintaa pienellä hiilijalanjäljellä, puhtaalla aurinkoenergialla.

ACQ80:n avainominaisuuksia ovat sen sisäänrakennettu MPPT-logiikka sekä laaja, 225–800 VDC:n tulojännitealue. Tämän ansiosta muuttaja voi käyttää pumpun moottoria, vaikka aurinkopaneelien nettoteho pilvisellä säällä laskisikin. Käyttöikkuna on paljon perinteisiä muuttajia laajempi, jolloin vettä pystytään pumppaamaan mahdollisimman paljon monenlaisissa käyttöolosuhteissa.

ACQ80 on suunniteltu ennen kaikkea sähköverkon ulkopuolisiin ratkaisuihin. Niissä se muuntaa aurinkopaneelien tasavirran pumpun vaatimaksi vaihtovirraksi, mutta joustavuutensa ansiosta ACQ80 toimii myös vaihtovirralla. Muuttaja voidaan siis yhdistää paikalliseen sähköverkkoon tai generaattoriin ja AC- ja DC-tulojen yhdistelmällä varmistaa, että pumppaus jatkuu myös yöllä tai pilvisellä säällä.

ACQ80-muuttajassa on sisäänrakennettuja pumppausominaisuuksia, joilla optimoidaan vedenpumppausprosessi ja minimoidaan ihmisen toimien tarve. Niitä ovat esimerkiksi virtauksen laskenta, kuivakäyttösuojaus, pumpun puhdistus sekä useat älykäyttötilat. Lisäksi taajuusmuuttajasta löytyy kenttäväyläliitäntä, jolla taajuusmuuttaja voidaan integroida ohjausjärjestelmiin. ACQ80 on myös yhteensopiva induktiomoottorien kanssa sekä korkean hyötysuhteen kestomagneettiavusteisten synkronoitujen reluktanssimoottorien kanssa (SynRM), niin uppo- kuin pintapumpuissa.

ACQ80:lle on myönnetty Solar Impulse Foundationin Solar Impulse Efficient Solution -merkki, joka takaa, että tuotteen käyttö puhtaalla energialla on kannattavaa. Merkki myönnetään tuotteille, palveluille ja/tai prosesseille, jotka ovat ympäristö- ja taloudellisesti tehokkaita ja lisäksi parempia kuin markkinansa valtavirtavaihtoehdot. Näin poliittiset ja taloudelliset päätöksentekijät voivat ottaa käyttöön paljon kunnianhimoisempia energia- ja ympäristölinjauksia ja laatia etenemissuunnitelman ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.www.abb.com

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan