www.engineering-suomi.com
EPLAN

Eplan Fluid Professional: integroitua suunnittelua mekaanisten järjestelmien rakentamisessa

Suunnitteluratkaisujen tuottaja Eplan esittelee parannellun hydrauliikan ja pneumatiikan suunnitteluohjelmiston, joka voidaan nyt myös integroida MCAD-työnkulkuun. 3D-mallit, symbolit ja sähköinen ohjaus liitetään tulevaisuudessa suoraan osalistaan ja laitteiston teknisiin tietoihin Eplan Fluid Professional -ratkaisun avulla. Käyttäjät hyötyvät alojen välisestä suunnittelusta ja matalammista suunnittelu- ja dokumentaatiokuluista. Samanaikaisesti suunnitteluinsinöörin erikoisosaaminen kokonaisprojektin suhteen lisääntyy.

Eplan Fluid Professional: integroitua suunnittelua mekaanisten järjestelmien rakentamisessa
Eplan Fluid Professional yhdistää tutun ja testatun hydrauliikka- ja pneumatiikkasuunnittelun ja uuden 3D-teknologian. Kytkentäkaavioon liitetyt osat, kuten venttiilit tai sylinterit, voidaan koota 3D-näkymässä ja asettaa valmiille alustoille yksinkertaista LEGO-periaatetta muistuttavaa metodia käyttäen. Eplan eTouch -teknologia tarjoaa automaattisesti luodut kytkentäpisteet jokaiselle osalle ja mahdollistaa siten dokumentaation nopean ja helpon luomisen. Käyttäjät eivät tarvitse laajaa 3D-osaamista, ja 2D derivaatiot ja tuotantopiirrokset luodaan automaattisesti dokumentaation osana. Tärkeitä tuotantotietoja - kuten tarvittava asennustila, porattujen reikien määrä tai letkujen pituus - on tämän ansiosta saatavilla suunnittelun aikaisessa vaiheessa.

Ohjattu työnkulku askelkäyttöliittymän avulla
Yksi tärkeimmistä uusista toiminnoista on olemassa olevan mekaanisen järjestelmäsuunnittelun työnkulun integrointi. 3D-malli voidaan suunnitella missä tahansa MCAD-järjestelmässä (kuten esim. Autodesk Inventorissa), ja pneumaattisten osien ja niiden tärkein paineilmansyöttö voidaan määritellä kyseisessä järjestelmässä ja ladata Eplan Fluid Professional -ohjelmistoon STEP-rajapinnan avulla. Tämän jälkeen suunnittelija suunnittelee osien valinnat ja niiden liitännät suorilla linkeillä sähkösuunnitteluun. Automaattisesti luodut osa- ja letkulistat ovat heti saatavilla. Jos suunnittelija lataa esimerkiksi asennusalustan, suunnitellut osat voidaan asetella oletetulle asennusalustalle kytkentäkaaviossa suoraan 3D-mallissa raahaamalla ja kokoamalla. Tuotantotiedot, esimerkiksi pneumaattisen ylläpitoyksikön kiinnittimet, luodaan mitoitusta käyttäen. Tämän jälkeen suunnittelija palauttaa lopputuloksen kokonaislaitteen, mukaan lukien osanumerointitiedot, inventaariomalliin STEP-rajapintaa käyttäen.

Standardointi helpottaa prosessia
Suunnittelijat voivat standardoida suunnittelunsa Eplan Fluid -ohjelmiston avulla tallentamalla usein käytettyjä alajärjestelmiä makrojen muodossa suoraan suunnitteluun ja käyttämällä niitä uudelleen. Erikoisosaaminen on täten mahdollista tallentaa ja palauttaa milloin tahansa. Tämä nopeuttaa suunnittelua ja varmistaa laadun kaikilla osa-alueilla. Yhdessä sähköisen suunnittelun kanssa työnkulku tarjoaa myös mahdollisuuden virheiden välttämiseen, erityisesti mekatronisten osien kuten venttiiliblokkien lisääntyvän monimutkaisuuden huomioon ottaen. Suunnittelijan tietotaitoa käytetään siis siellä, missä sitä tarvitaan: osien valinnan ja mitoituksen, niiden liitäntöjen ja oikean asennoinnin yhteydessä. Sellaiset näkökulmat kuin letkujen pituudet, lämmön tuotanto, energiatehokkuus, mekatroninen vuorovaikutus ja asennustilan vähentäminen voidaan laskea monialaisen työnkulun aikaisessa vaiheessa.

Yhteenveto:
Suunnitteluohjelmiston edut ovat ilmiselviä: 3D-mallit, symbolit ja sähköinen ohjaus liitetään suoraan osalistaan ja laitteiston teknisiin tietoihin. Lopputulos: matalammat suunnittelu- ja dokumentaatiokulut.

Kuvat
fluid_EN.png: Helppoa 3D-suunnittelua Eplan Fluid Professional -ohjelmiston eTouch-teknologian avulla.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan