www.engineering-suomi.com
NSK

NSK-akatemiaan on lisätty verkkokoulutusmoduuli elintarvike- ja juomasovelluksia varten

Osoitteesta www.nskacademy.com löytyvän suositun ja jatkuvasti kasvavan NSK-akatemian kurssivalikoimaan on lisätty uusi koulutusmoduuli. Moduulin tavoitteena on kasvattaa elintarvike- ja juomasektorin koneistoja kehittävien ja määrittävien henkilöiden tietoja ja osaamista. Uudessa moduulissa esitetään kattava yleiskatsaus kaikista tekijöistä, jotka liittyvät laakereiden käyttöön kyseisissä sovelluksissa. Kuten kaikissa NSK-akatemian kautta saatavissa moduuleissa, kaikille kurssin suorittaville esitetään joukko kysymyksiä, joilla heidän tietämistään testataan. Osallistujille, jotka saavat 80 % oikein, myönnetään sertifikaatti tunnustukseksi heidän saavutuksestaan.

Useimmat elintarvike- ja juomateollisuuden käyttöolosuhteet ovat äärimmäisen haastavia, erityisesti pyöriville laitteille. Tyypillisillä olosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus moniin komponentteihin, laakerit mukaan lukien. Tämä johtaa vikoihin, vaarallisiin työskentelyolosuhteisiin ja kalliisiin käyttökatkoihin.

NSK-akatemian uusi verkkokoulutusmoduuli on tarkoitettu antamaan parempi ymmärrys laakereiden määrittelyä ja käyttöä varten vaativissa elintarvike- ja juomasektorin sovelluksissa. Moduuli käsittää teollisuudenalan esittelyn, sen päätekijät sekä tyypilliset laakeriteknologiaan luottavat kone- ja laitetyypit. Tällaiset järjestelmät sisältävät kuljettimia, pesuprosessoreita, sekoittimia, täyttökoneita, leipäkoneita, kuorintakoneita, jauhimia, rasvakeittimiä, uuneja, höyrykeittimiä ja pakastimia ja niin edelleen.

Kurssilla tarkastellaan erityisesti mitä laakereille tapahtuu erilaisissa olosuhteissa ja siinä identifioidaan erilaiset mahdolliset vikatilanteet. Uudessa e-koulutusmoduulissa käsiteltäviin olosuhteisiin kuuluvat puhdas/elintarvikelinja, märät, likaiset/hiekkaiset, kuumat ja kylmät olosuhteet. Kutakin olosuhdetta varten moduulin osallistujat saavat yleiskatsauksen NSK:n laakeriratkaisuista sekä niiden taustalla olevasta teknologiasta, joka on kehitetty kyseisten ongelmien voittamiseen.

Moduuli kattaa myös yleisissä elintarvike- ja juomatehdasympäristössä käytettävät laakerit, esimerkkinä vaihteistoissa, sähkömoottoreissa, pumpuissa ja pakkauskoneissa käytettävät laakerit.

Lopuksi kaikki osanottajat oppivat lisää elintarvike- ja juomateollisuuden vaativista olosuhteista sekä siitä miten maksimoida laakerin ikä. Tämä eetos noudattaa NSK-akatemian perusideaa, joka on auttaa osallistujia laajentamaan sitä tietämystä, jota he käyttävät päivittäisessä työssään, ja käyttämään NSK:n uusimpia laakeriratkaisuja koneiden käyttöiän pidentämiseksi. Kaikki verkkokoulutusmoduulit on tarkoitettu kasvattamaan henkilökunnan osaamistasoa ja auttamaan OEM-valmistajia parantamaan kannattavuuttaan laskeneiden huoltokustannuksien ansiosta.

Opi lisää elintarvike- ja juomasektorin sovelluksissa käytettävistä laakereista NSK-akatemian verkkoportaalissa – www.nskacademy.com
 

NSK-akatemiaan on lisätty verkkokoulutusmoduuli elintarvike- ja juomasovelluksia varten

 
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan