www.engineering-suomi.com
Aggreko

Raportin mukaan energiaintensiivisten teollisuudenalojen on arvioitava energiamalleja uudelleen verkon resilienssin jyrkän reunan välttämiseksi

Koska sähköverkon epävakaus ja energiavarmuus ovat edelleen haasteellisia teollisuudelle kaikkialla Euroopassa, uudessa raportissa tuodaan esiin ratkaisuja, joiden avulla energian suurkuluttajat voivat navigoida monimutkaisilla energiamarkkinoilla ja välttää sähköverkon resilienssiin liittyvistä ongelmista johtuvat käyttökatkokset.

Raportin mukaan energiaintensiivisten teollisuudenalojen on arvioitava energiamalleja uudelleen verkon resilienssin jyrkän reunan välttämiseksi

Kun Euroopan energiakriisin aiheuttama kustannusten nousu alkaa tasaantua, raportti Race to Resilience (Kilpajuoksu kohti resilienssiä) osoittaa, että nykyinen energian epävakaus ja sähkönsaanti on edelleen suuri huolenaihe energiaintensiivisille teollisuudenaloille, joita uhkaa energiapula.

Aggrekon mukaan energian suurkuluttajat eri puolilla Eurooppaa ovat epävarmassa asemassa tulevaisuuden energiansaannin ja energian toimitusvarmuuden kannalta, erityisesti kun investoinnit uusiutuvien energialähteiden verkkokapasiteettiin lisääntyvät. Koska yritysten energialaskuja koskevat helpotuspaketit useissa Euroopan maissa päättyvät vuonna 2024 ja EU:n kaasun hintakattosopimus päättyy helmikuussa 2024, on esitetty huolta siitä, että tämä pahentaa ongelmia entisestään.

Raportissa tarkastellaankin tästä syystä miten laitokset voivat varmistaa riittävän energiansaannin sekä nyt että tulevaisuudessa, ja siinä korostetaan tarkistettua lähestymistapaa hajautettuun energiaan reittinä, jolla voidaan parantaa toimitusvarmuutta sekä vähentää siirtohäviöitä ja hiilidioksidipäästöjä.

Aggreko Energy Services -yrityksen toimitusjohtaja Chris Rason kommentoi: "Euroopan sähköverkon arvaamattomuus yhdistettynä jatkuvaan energian epävakauteen tarkoittaa, että autonomisten mallien laajamittainen käyttöönotto voi muuttaa Euroopan energiajärjestelmää. Vaikka monet energian suurkuluttajat ovat ottaneet ensimmäiset askeleet kohti hajautettuja malleja, paikan päällä tuotetun sähkön uudelleenarviointi on ratkaisevan tärkeää, jotta teollisuus voisi jatkaa eteenpäin – etenkin kun otetaan huomioon kriittiset tekijät.
"Aggrekon Race to Resilience -raportin tavoitteena on näin ollen kuroa umpeen kuilu tämän päivän haasteiden, eli eksponentiaalisen energiankysynnän ja toimitushäiriöiden sekä huomisen tavoitteiden, eli turvallisuuden ja kestävän kehityksen, välillä."

Raportissa korostetaan mikroverkkoja, kaasukäyttöisiä generaattoreita, sähkön ja lämmön yhteistuotantoa sekä energian varastointia hajautettuina ratkaisuina, joilla voidaan parantaa energiaresilienssiä, ja annetaan käytännön esimerkkejä näistä ratkaisuista. Yksi skenaario oli 12 MW:n teollisuuslaitos, jota uhkasi aikomus sulkea paikallinen sähköinfrastruktuuri. Aggreko otti tässä kohteessa käyttöön mikroverkon, johon kuului dieseljärjestelmä sekä kaasu- ja akkuratkaisuja tarjoten kohteelle kattavan ulkoverkosta riippumattoman ratkaisun.

Jotta päätöksentekijät saisivat lähtökohdan tällaisten mallien identifioimiseen, raportissa tuodaan esiin myös joukko Aggrekon kehittämiä laskureita, kuten Hire Vs Buy, Grid Compare, Data Centre Power Selector ja Greener Upgrades -laskurit.

Chris päättää sanomalla, että "uusien teknologioiden kehittyminen on avannut tietä kestävälle kehitykselle autonomisemman, älykkäämmän ja vihreämmän energiamallin kautta. Koska toimitusketjun häiriöiden ja investointikustannusten vuoksi suorina hankintoina tehtävät päivitykset ovat kuitenkin vaikeita, väliaikaisratkaisut tarjoavat riskittömän tavan ottaa tämä askel ja tasapainottaa laitos, voitto ja tuote.

"Vaikka epävakaat markkinat ovat aina olleet vaikeasti hallittavissa, nykyinen energiaepävakaus, jota pahentavat huonokuntoiset verkkoinfrastruktuurit ja paine vähentää päästöjä, on asettanut energian suurkuluttajat keskeiseen käännekohtaan. Aggrekon uusimmassa raportissa esitetyillä ratkaisuilla pyritäänkin valaisemaan Euroopan suurimpien teollisuudenalojen tietä kohti uusia energiamalleja."
Lataa Race to Resilience -raportti ilmaiseksi klikkaamalla tästä.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan