www.engineering-suomi.com
SATEL

SATEL esitteli Linux-radiomodeemin

Älykäs TCP/IP-radiomodeemi mahdollistaa ohjelmistojen räätälöimisen. Salo – Maailman johtaviin pitkän kantaman radiomodeemivalmistajiin kuuluva SATEL Oy esitteli Tampereen Verkostomessuilla SATELLAR Digital System-tuoteperheen. Nürnbergin SPS/IPC/Drives-messuilla lanseeratun tuotteen uusia ominaisuuksia ovat TCP/IP-yhteensopivuus, Linux-kehitys-ympäristö sekä modulaarinen rakenne. Tavanomaisilla radiomodeemeilla siirretään dataa langattomasti paikoissa joissa pitkän kaapelin asentaminen olisi hankalaa tai kallista. Kaapelin korvaa¬misen lisäksi SATELLAR voi älykkyytensä ansiosta toimia itsenäisenä alijärjestelmänä esimerkiksi sähkön¬jakeluverkoissa. Keskusyksikkö, joka on yksi tuoteperheen modulaarisista laitteista, on tosiasiassa tietokone, jossa riittää prosessointikykyä ja muistia isojenkin ohjelmistojen ajamiseen sulautetun käyttö-järjestelmän, www-palvelimen ja IP-reitittimen rinnalla.

SATEL esitteli Linux-radiomodeemin
”Tuotteemme ovat ennestään tunnettuja luotettavuudestaan vaativissa järjestelmissä. Yhä tiukentuneet viranomaismääräykset sekä asiakkaiden vaatimukset ohjaavat sähköyhtiöitä parantamaan ja tehostamaan sähkönjakelu¬verkkoaan. Kaukokäytössä ja -ohjauksessa käytettävät laitteet ovat paikoin saavuttamassa elinkaarensa päätepisteen. Useat energiayhtiöt sekä Suomessa että muualla maailmassa ovatkin päättäneet siirtyä käyttämään SATEL Oy:n radiomodeemeja niin sähkönjakeluverkoissa kuin muissakin energiasektorin kohteissa.”, sanoo SATELin toimitusjohtaja Tuomas Pitkänen. ”Tulevaisuudessa voimme tarjota asiakkaillemme entistä enemmän, sillä SATELLAR tulee mahdollistamaan asiakkaan erityis¬tarpeita vastaavien ohjelmistojen kehittämisen. Lisäksi järjestelmien kustannuksia ja monimutkaisuus¬astetta voidaan alentaa, kun yhdellä laitteella voidaan suorittaa toiminnot joihin aiemmin tarvittiin useita laitteita. Myös IP-yhteensopivuudelle on selvä tarve markkinoilla, koska kehityssuunta on kohti niin sanottuja all-IP-verkkoja.”

SATELLAR uudistaa radiomodeemialaa myös modulaarisuutensa myötä. Tuoteperhe koostuu radio-, keskus- ja lisäyksiköistä joista voidaan koota laitepaketti, joka vastaa ominaisuuksiltaan kyseessä olevan järjestelmän tarpeita. Radioyksikköä, joka on tuoteperheen perusta, voidaan käyttää sellaisenaan RS 232 pohjaiseen tiedonsiirtoon tai toistinasemana. Keskusyksikkö puolestaan tarjoaa TCP/IP-toiminnal¬lisuudet reitittimineen ja palomuureineen sekä Linux-ohjelmointiympäristön. Lisäyksiköitä voidaan vielä asentaa radioyksikön ja keskusyksikön väliin tarjoamaan lisätoiminnallisuuksia.

Ensimmäisenä tuotantoon tulevat taajuusversiot on suunnattu ensisijaisesti Keski-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoille, koska lähes 90% SATELin myynnistä menee vientiin. Suomessa yleisimmin käytettävillä taajuksilla toimivat laitteet ovat saatavilla syksyllä 2009.

”SATELLAR on meille ylpeydenaihe. Tuote on moderni alusta, johon asiakas voi lisätä oman sovelluksensa vaatimia ominaisuuksia, mikä aikaisemmin ei ole ollut mahdollista. SATELLAR tekee meistä radiomodeemialan edelläkävijän. Radio-ominaisuudet ovat entistä paremmat, mm. herkkyys ja viritysalue, joka on yli 20 MHz”, toteaa SATELin perustaja ja pääomistaja Pekka Aura.
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan