www.engineering-suomi.com
PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

MVI56E-XT, ProSoft Technology® kehittää ääriolosuhteisiin soveltuvia tiedonsiirtomoduuleita Rockwell Automation® -alustalle

ProSoft Technology® ilmoittaa tuovansa markkinoille tiedonsiirtomoduuleita Rockwell Automation® -yhtiön uutta Logix-XT-ohjausalustaa varten. Ohjausalusta on suunniteltu ääriolosuhteissa, Prosessiteollisuus, kuten öljynporauslautoilla, laivanrakennuksessa tai rautateillä käytettäviä teollisuusautomaatiosovelluksia varten.

MVI56E-XT, ProSoft Technology® kehittää ääriolosuhteisiin soveltuvia tiedonsiirtomoduuleita Rockwell Automation® -alustalle
ProSoft Technology tunnetaan hyvin teollisuuskäyttöön tarkoitetuista langattomista ratkaisuistaan. Yhtiön juuret ovat nimittäin automaatiosovelluksiin käytettävissä teollisuusprotokollaratkaisuissa: ProSoft Technologyn ensimmäinen, jo vuonna 1988 lanseerattu tuotesarja koostui Rockwell Automationin laiteohjaimien liikenneliitännöistä (laitekehikkoon asennetuista moduuleista). Koska ProSoft Technologylla on tietoliikennealan erikoisasiantuntijana pitkä kokemus tämän ohjainperheen käyttäjille suunnitelluista, pitkälle integroiduista verkkoratkaisujen rajapinnoista, yhtiö on kehittänyt rajapintaratkaisuja myös uutta Logix-XT (eXtreme) -tuoteperhettä varten.

Rockwell Automationin uuden Logix-XT-alustan ansiosta automaatioalan osaajat pystyvät alentamaan asennus- ja ylläpitokustannuksiaan, sillä ääriolosuhteissa käytettävien ohjainkaappien lämmitykseen ja jäähdytykseen ei tarvita enää lisälaitteistoa.

Tuoteperhe toimii laajalla lämpötila-alueella ja täyttää suoloja, syövyttäviä aineita, märkyyttä/tiivistymistä, kosteutta ja sienikasvustoja koskevien standardien vaatimukset (ANSI/ISA-S71.04-1985 luokka G1, G2 ja G3, cULus, luokka 1 jako 2, C-Tick, CE, ATEX-alue 2 ja SIL 2) Laiteohjaimen aktiiviset komponentit sijaitsevat ohjaimen laitekehikossa, mutta ne on erotettu tuuletettujen etulevysegmenttien avulla: segmentit lisäävät ilman virtausta, toimivat lämpöpuskureina ja vähentävät ilmastointipaneelien tarvetta.

Logix-XT-tuoteperheessä käytetään samoja ohjelmointityökaluja, tietoelementtejä ja verkkoprotokollia kuin muissakin Rockwell Automationin integroituun arkkitehtuurijärjestelmään kuuluvissa laitteissa. Näin myös loppukäyttäjien yleiset integrointikustannukset pienenevät.

Kun teollisuussovellukset yltävät yhä kauempana maailmalla sijaitseviin etäkohteisiin, automaatiosuunnittelijat tarvitsevat erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuja ohjauslaitteistoja, jotka säilyttävät toimintakykynsä ääriolosuhteissakin. Siksi myös tiedonsiirtomoduulien on oltava erikoisvalmisteisia. Juuri tässä kohdin ProSoft Technology tukee Logix-XT-tuoteperhettä. Yhtiö tuo markkinoille kaksi tiedonsiirtomoduulia (nyt perustettavaan MVI56E-XT-sarjaan) käytettäviksi suosituissa Modbus-isäntä/orja- ja Modbus-TCP/IP-verkoissa.

Moduulit täyttävät syövyttävissä ja muissa ääriympäristöissä käytettäviä sovelluksia koskevat standardit EN 60079-0 ja EN 60079-15 Ne toimivat laajalla lämpötila-alueella (-25…+70 ºC) ja ovat suojapinnoitettuja ja erityisesti ankariin olosuhteisiin suunniteltuja.

Nämä uudet ProSoft Technology -moduulit ovat saatavissa maailmanlaajuisesti Rockwell Automationin markkinointikanavista. Kaikilla ProSoft Technology -tuotteilla on 3 vuoden takuu ja rajoittamaton tekninen tuki.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan