www.engineering-suomi.com
Carrier

Carrier aikoo vähentää asiakkaiden hiilijalanjälkeä yli gigatonnin

Asettaa uudet kunnianhimoiset kestävän kehitykset tavoitteet vuodelle 2030. Tähtää hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Suunnittelee yli 2 miljardin dollarin investointeja terveellisiin, turvallisiin ja kestäviin ratkaisuihin rakennuksissa ja kylmäketjuissa.

Carrier aikoo vähentää asiakkaiden hiilijalanjälkeä yli gigatonnin
Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) julkaisi tänään yrityksen ensimmäisen joukon ESG-tavoitteita (Ympäristö, Yhteiskunta & Hallinto) sen jälkeen, kun siitä tuli huhtikuussa riippumaton yritys. Yrityksen visio on luoda ratkaisuita, joilla on merkitystä ihmisille ja planeetallemme, ja tältä pohjalta Carrier pyrkii hiilineutraalisuuteen kaikissa toiminnoissaan vuoteen 2030 mennessä. Yritys pyrkii myös vähentämään asiakkaidensa hiilijalanjälkeä yli gigatonnilla. Tätä tukevat suunnitellut yli kahden miljardin dollarin investoinnit seuraavien 10 vuoden aikana terveellisempien, turvallisempien ja kestävämpien rakennus- ja kylmäketjuratkaisuiden kehittämistä varten.

”Sovellamme Carrier-yrityksessä omia alan johtavia innovaatioitamme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tähän päästään uusilla energiatehokkaammilla tuotteilla ja emissiotasoltaan alhaisilla toiminnoilla,” sanoi Carrier-yrityksen toimitusjohtaja Dave Gitlin. ”Vuodelle 2030 asettamamme tavoitteet tekevät yrityksestämme positiivisen katalyytin yhteiskunnallisessa muutoksessa omilla osaamisalueillamme, terveelliset rakennukset ja kylmäketjut mukaan lukien, samoin kuin yhteiskunnissa, joissa toimimme ympäri maailman.”

2030 ESG -tavoitteet sisältävät yrityksen toimintojen muuntamisen hiilineutraaleiksi, säilyttäen samalla maailmanluokan turvallisuusarvot. Ne sisältävät myös kestävän kehityksen johtavien suunnitteluperiaatteiden käyttöönoton aina valmistuksesta käytöstä poistoon asti.

Muita tavoitteita ovat:
• Hiili- ja vesineutraaleiden toimintojen saavuttaminen sekä kaatopaikoille toimitettavien jätteiden määrän nollaaminen valmistustoimipaikoillamme
• Vastuullisen toimittajaketjuohjelman muodostaminen ja tärkeimpien tehdastoimittajien arvioiminen ohjelman kriteerejä vasten
• Sukupuolitasapainon saavuttaminen ylemmän johdon rooleissa ja sellaisen diversiteetin työvoiman saavuttaminen, joka edustaa niitä yhteiskuntia, joissa Carrierin työntekijät asuvat ja työskentelevät
• Vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntiimme mahdollistamalla turvallisten ja terveiden sisätilojen saatavuus, nälän ja ruokahävikin vähentäminen sekä aikamme ja kykyjemme käyttö vapaaehtoistyössä
• Investoiminen STEM-koulutusohjelmiin, jotka edistävät diversiteettiä ja inkluusiota, sekä edistää kestävää kehitystä koulutuksen, kumppanuuksien sekä ilmastomuutokseen sopeutumisohjelmien kautta
• Maailmanluokan turvallisuusarvojen säilyttäminen

Kattava luettelo Carrierin 2030 ESG-tavoitteista on saatavana osoitteessa corporate.carrier.com. Carrierin uusi ESG-strategia ja -tavoitteet rakentuvat yrityksen suorituskyvylle, jota on kuvattu heinäkuussa julkaistussa raportissa 2020 ESG Report. Raportissa kuvataan tarkemmin Carrierin ESG -saavutuksia vuonna 2019 verrattuna vuoden 2020 tavoitteita vasten ja se toimii perustana useille 2030 ESG -tavoitteille.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan