www.engineering-suomi.com
NSK

Työstökoneiden valmistaja hyötyy NSK:n liikkeenohjausratkaisuista

Euromac, joka on meisto- ja taivutuskoneiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut maailmanlaajuinen asiantuntija, on hyötynyt NSK:n kuularuuveista, lineaarijohteista ja laakereista kahdessa viimeaikaisessa korkean profiilin projektissa. Euromac on itse asiassa hyödyntänyt NSK:n liikkeenohjausteknologiaa vuodesta 1995 lähtien osana pitkäaikaista ja erittäin menestyksekästä kumppanuutta.

Italiassa sijaitsevassa pääkonttorissaan Euromac räätälöi koneita vastaamaan vaativia asiakasvaatimuksia; uusimman teknologian ja ainutlaatuisten konseptien yhdistelmä takaa käyttäjille aina edistykselliset, tulokselliset ja kilpailukykyiset tuotteet. Toiminnan jatkuva parantaminen ja innovointi on yrityksen keskeinen eetos, ja se on syy siihen, miksi Euromac on pystynyt laajentamaan maailmanlaajuista edustustaan ja kasvamaan vaikuttavalla tavalla aina siitä lähtien, kun yritys perustettiin vuonna 1986.

Euromacin uusimpiin, NSK:n liikkeenohjaustekniikkaa hyödyntäviin, koneisiin kuuluvat muun muassa uuden sukupolven sähköinen FX Bend 2550 -särmäyskone, joka tarjoaa 50 tai 60 tonnin puristusvoiman, 2550 mm:n taivutuspituuden ja kuusiakselisen liikkeen, sekä uuden sukupolven XT-meistokone (hydraulinen, hybridi- tai sähkökäyttöinen), jonka kapasiteetti on 1500 x 3000 mm ja joka käyttää uutta vahvistettua runkoa. Molemmissa sovelluksissa NSK on kuularuuvien, lineaarijohteiden ja laakereiden päätoimittaja.

Euromac XT asettaa innovaatioriman korkealle meistokonealalla, sillä se on saatavana hydraulisena, hybridi- ja sähköisenä versiona. Euromac käyttää jokaisessa tyypissä erilaista tapaa liikuttaa meistiakselia. Esimerkiksi sähköversiossa käytettävällä tekniikalla on oma patenttinsa. Tässä tapauksessa 90 m/s2:n kiihtyvyys ja joskus alle 10 mm:n iskuetäisyys tarkoittavat, että iskurasitus on jatkuva ongelma.

Tässä mielessä on selvää, että tarvitaan tehokkaita, vankkoja ja luotettavia lineaariliiketuotteita. Tämän vuoksi NSK ehdotti sähkökäyttöisen Euromac XT:n tärkeimmälle meistiakselille HTF SRD -sarjan kuularuuvia ja S1-kuulavälikappaleita, joissa rasva säilyy paremmin. Näissä kuularuuveissa käytetään myös erikoismateriaalia, jota kutsutaan nimellä Tough Steel. RA-sarjan lineaariohjain on täydellinen komplementti HTF SRD -kuularuuville ja se tarjoaa korkean kiihtyvyyden.

HTF SRD -kuularuuvit hyödyntävät ’end deflector’-mallin innovatiivista kuulanpalautusjärjestelmää, jonka ansiosta se saavuttaa erittäin korkean nopeuden, jopa 3 m/s. Tämä tarjoaa loppukäyttäjille lyhyemmät kierrosajat ja korkeamman tuottavuuden. On myös tärkeää, että tämä korkeaa kuormitusta kestävä kuularuuvi takaa hyvän pyörintätasapainon. Kuulanpalautusjärjestelmän komponentit eivät kärsi epätasapainosta ja optimoitu (tasainen) kuulakiertomenetelmä vähentää melun puoleen tavanomaisiin järjestelmiin verrattuna.

NSK:n RA-sarjan pienikitkaiset ja korkeaa kuormitusta kestävät rullaohjaimet tarjoavat korkean jäykkyyden, joka mahdollistaa Euromac XT:n kaltaisissa työstökoneissa tarvittavan liike- ja toistotarkkuuden. Nämä ominaisuudet ovat seurausta mm. erityisistä rullien erotus- ja palautuskomponenteista, samoin kuin halkaisijaltaan mahdollisimman suurista rullista, joiden pinta on kevyesti bombeerattu pyörimisen aikaisen värähtelyn minimoimiseksi. Myös rullarakenteiden huolellisesti sovitetut välykset ja rullien erotteluteknologia tekevät käytettävistä syrjäytysvoimista erittäin tasaiset.

Vuoden kestäneen kattavan ja onnistuneen testauksen jälkeen Euromac aloitti hiljattain XT-meistokoneidensa sarjatuotannon. Tämä on esimerkki siitä, miten NSK:n lineaariliiketuotteiden suorituskyky ja laatu yhdessä todistetun teknisen tuen kanssa voivat hyödyttää innovatiivisia työstökoneiden valmistajia.

1) Uudessa Euromac XT -meistokoneessa käytetään NSK:n tehokkaita, vankkoja ja luotettavia lineaariliikeratkaisuja. Valokuva: Euromac
 

Työstökoneiden valmistaja hyötyy NSK:n liikkeenohjausratkaisuista

2) Myös uuden sukupolven sähköisessä Euromac FX Bend 2550 -särmäyskoneessa hyödynnetään NSK:n liikkeenohjaustekniikkaa. Valokuva: Euromac

Työstökoneiden valmistaja hyötyy NSK:n liikkeenohjausratkaisuista
3) NSK HTF SRD -kuularuuvit hyödyntävät innovatiivista ’end deflector’ mallin kuulanpalautusjärjestelmää erittäin korkeiden nopeuksien saavuttamiseksi. Valokuva: NSK
 

Työstökoneiden valmistaja hyötyy NSK:n liikkeenohjausratkaisuista

4) NSK:n RA-sarjan matalakitkaiset ja korkeaa kuormitusta kestävät rullaohjaimet tarjoavat korkean jäykkyyden, jollaista tarvitaan sellaisissa työstökoneissa kuten Euromac XT. Valokuva: NSK
 

Työstökoneiden valmistaja hyötyy NSK:n liikkeenohjausratkaisuista
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan