www.engineering-suomi.com
NSK

Puutavaratehdas vähentää käyttökatkoksia NSK:n lineaariohjaimien avulla

Eräs puutavaranvalmistaja vähensi kuljettimen seisonta-aikaa yli 12-kertaisesti ottamalla käyttöön NSK:n lineaariohjaimet ja K1-voiteluyksiköt. Tämä johti yli 77 000 euron vuotuisiin kustannussäästöihin.

Brittiläinen puutavaranvalmistaja toimittaa puupalkkeja rakennusteollisuuteen. Yhdessä tuotantopisteessä kuljetinjärjestelmä kuljettaa palkit käsittelykoneeseen, jossa niitä liikutetaan eteen- ja taaksepäin nopeilla suunnanmuutoksilla. Tämä toiminto vaati kuljettimen lineaariohjaimien vaihtoa keskimäärin kahden viikon välein, mikä oli selvästikin kohtuuton tilanne.

Yrityksen johtoryhmä pyysi NSK:lta suosituksia siitä, miten lineaariohjaimien käyttöikää voitaisiin pidentää. NSK:n asiantuntijat analysoivat vikaantuneita yksiköitä, ja analyysi osoitti, että lineaariohjaimet eivät kestäneet jokaisessa suunnanmuutoksessa syntyvää korkeaa kuormitusta. Lisäksi lineaariohjaimet jumittuivat joskus kokonaan kiinni, koska niiden sisään pääsi puuhiukkasia.

NSK:n suositus oli ottaa käyttöön NSK:n lineaariohjaimet täysin integroiduilla K1-voiteluyksiköillä. K1-yksiköt vapauttavat (polyolefiinihartsin huokosiin upotettua) voiteluöljyä pikkuhiljaa kulumispintaan hyvin pitkän ajan kuluessa.

Päivityksen jälkeen järjestelmä on ollut käytössä kuusi kuukautta ilman ainuttakaan vikaa. Lineaariohjaimien käyttöikä on näin ollen pidentynyt yli 12-kertaiseksi ja tämä on vähentänyt materiaalikustannuksia ja seisokkiaikoja vastaavassa suhteessa. NSK:n kustannus-hyötyanalyysi osoitti vuotuisten säästöjen olevan yhteensä noin 77 800 euroa.

K1-voiteluyksikkö on saatavana kaikkiin NSK:n valikoimaan kuuluviin lineaarijohteisiin. Kuten tämä esimerkki osoittaa, K1-voitelua käyttävät lineaarijohteet ovat huoltovapaita ja tarjoavat erittäin pitkän käyttöiän jopa (ja erityisesti) epäsuotuisissa käyttöolosuhteissa.

Sen lisäksi että NSK asensi lineaariohjaimet kuljetinjärjestelmään, se myös tarjosi yrityksen huoltohenkilöstölle kattavan lineaariohjaimia koskevan koulutuksen. Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita: materiaalien erot, tuotteiden valinta kuormituskapasiteetin perusteella sekä erityyppiset lineaariset ohjaimet ja niiden vaihtoehdot. NSK selitti myös miten K1-voiteluyksikkö toimii.

1) Puutavaratehtaan kuljetinyksikön lineaariohjaimet piti vaihtaa keskimäärin kahden viikon välein. Photo: Sergei Pronin | Dreamstime.com


Puutavaratehdas vähentää käyttökatkoksia NSK:n lineaariohjaimien avulla

2) K1-voiteluyksikköä käyttävät lineaariohjaimet tarjoavat pitkän käyttöiän myös vaikeissa käyttöolosuhteissa, esimerkkinä puutavarateollisuus.
 

Puutavaratehdas vähentää käyttökatkoksia NSK:n lineaariohjaimien avulla

 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan