www.engineering-suomi.com
Watson Marlow

Paques vähentää seisokkeja biokaasutehtaassa Watson-Marlow-pumpuilla

Kun pumput ylikuumenivat biokaasun rikinpoistojärjestelmässä, Paques korvasi ne Watson-Marlow Fluid Technology Solutionsin (WMFTS) peristalttisilla pumpuilla – tämä ratkaisu kasvatti tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

Maailman johtava kustannustehokkaiden jäteveden ja -kaasujen puhdistusjärjestelmien toimittaja Paques on vähentänyt seisokkiaikaa ottamalla käyttöön APEX-, Qdos- ja Bredel-pumput yhdessä sen anaerobisista teollisuusjätteen käsittelyjärjestelmistä Brasiliassa.

Haaste
Paques, jonka pääkonttori on Alankomaissa, auttaa yrityksiä vähentämään jätteen käsittelyyn vaadittavaan puhtaan veden määrää ja hiilijalanjälkeä sekä keräämään arvokkaita resursseja jätteestä sen ympäristöystävällisen bioteknologian avulla.

Paquesin biologinen prosessi THIOPAQ® poistaa rikkivedyn (H2S) huoneenlämmössä kiinteässä muodossa esiintyvää keltaista alkuainerikkiä tuottavista biokaasu- ja maakaasuvirroista, ja prosessia voidaan käyttää useisiin erilaisiin rikkivetyä (H2S) sisältäviin biokaasuvirtoihin.

Progressiiviset kammiopumput ylikuumenivat käytössä erityisesti siirrettäessä rikkimassaa reaktoreista sentrifugiin ja pumppujen käyttö edellytti jatkuvaa lämpötilan valvontaa – seurauksena oli jatkuvia kunnossapitoon liittyviä seisokkeja.

Paques teki parannuksia biokaasun THIOPAQ®-rikinpoistojärjestelmään (THIOPAQ® – biokaasun rikinpoisto – PAQUES) uuden asiakasyksikön valmistuksen aikana. Yksikkö syntyi suuren sokeritehtaan ja maatalouden jätteestä biokaasua tuottavan energiayhtiön yhteistyöstä.

Ratkaisu
Tässä projektissa THIOPAQ®-järjestelmän progressiiviset kammiopumput korvattiin useilla erilaisilla WMFTS-, APEX- ja Bredel-letkupumpuilla sekä kemiallisia aineita mittaavilla Qdos-pumpuilla – tämä vähensi seisokkeja ja kunnossapitoa.

”THIOPAQ®-järjestelmän aiemmin käyttämiin progressiivisiin kammiopumppuihin verrattuna peristalttiset WMFTS-pumput ovat huomattavasti edullisempia ylläpitää”, sanoo Paquesin tekninen johtaja Antonio Yamada. ”Lisäksi kunnossapitoon liittyvät kustannukset ovat vähentyneet huomattavasti yhdessä prosessiin käytettävien kemiallisten komponenttien kanssa.”

Pumput käyvät jatkuvasti, ja niillä annostellaan ravinteita, soodaa ja vaahdonestoaineita nesteisiin, joita virtaa jätealtaista. Lisäksi pumpuilla siirretään rikkimassaa sentrifugille. Qdos-pumppuja käytetään kemikaalien annosteluun; APEX- ja Bredel-pumppuja käytetään rikin siirtoon ja natriumkarbonaatin annosteluun.

Tulokset
APEX- ja Qdos-pumppujen tarkka kemiallisten aineiden annostelu on tehostanut rikkivedyn (H2S) poistoprosessia. Lisäksi Bredelin pumppujen kyky käsitellä erittäin syövyttävää ja hankaavaa rikkimassaa poisti kunnossapidon aiheuttamat jatkuvat kalliit keskeytykset, joten tehokkuus on kasvanut.

”WMFTS:n ja Paquesin kumppanuus on ollut tehdasprojektin onnistumisen avain”, selittää Watson-Marlowin myynti-insinööri Nilton Constantino.

”Tässä on täydellinen esimerkki, kuinka järjestelmän päivittäisten ongelmien tunnistamiseen käytetty aika sekä järjestelmän muiden tärkeiden tietojen selvittäminen mahdollistaa täydellisesti asiakkaan tarpeisiin soveltuvan ratkaisun kehittämisen. Watson-Marlow:n ainutlaatuinen asema täydellisten palveluiden toimittajana tarkoittaa, että meillä on käytössämme asiantuntemus useista pumpuista ja laitteistoista, ja voimme suositella asiakkaillemme ihanteellisen ratkaisun riippumatta siitä, onko kyseessä mallistomme yksittäinen pumpputyyppi tai useat pumput.”

Laitos avattiin vuoden 2020 lopulla monikansallisen olemassa olevan yli viisi miljoonaa tonnia sokeriruokoa vuosittain käsittelevän etanoli- ja sokeritehtaan viereen. Sokeritehtaassa muodostuu etanolin valmistuksen sivutuotteena tislausjätettä, joka riittää biokaasun kaupalliseen tuotantoon.

Laitoksen odotetaan tuottavan 138 000 megawattituntia (MWh) sähköenergiaa vuosittain, ja projekti asettaa tämän yhtymän strategiseen asemaan uusiutuvan energian markkinoilla sekä korostaa maatalousjätteen käsittelyn merkitystä nopeasti laajenevilla markkinoilla.

wmfts.com/globalPaques vähentää seisokkeja biokaasutehtaassa Watson-Marlow-pumpuilla
Bredel pumput – rikin siirto


Paques vähentää seisokkeja biokaasutehtaassa Watson-Marlow-pumpuilla
APEX pumput – soodan annostelu


Paques vähentää seisokkeja biokaasutehtaassa Watson-Marlow-pumpuilla
Qdos pumput – entsyymien annostelu

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan