www.engineering-suomi.com
NSK

NSK:n innovaatiot tukevat kestävää kehitystä teollisuudessa

Valmistajat eri puolilla Eurooppaa tuskailevat nousevien energialaskujen aiheuttamien taloudellisten paineiden kanssa ja kohtaavat seuraavan dilemman: kantaako itse kustannukset vai siirtääkö ne asiakkaille. Kumpikaan vaihtoehto ei ole helppo. Siksi nyt on ihanteellinen hetki yrityksien laskea käyttökustannuksia tarkasti kohdistetuilla koneilla ja NSK:n energiatehokkailla laakeriratkaisuilla.

Energiakustannusten nousuun ei näytä juurikaan löytyvän helpotusta. Tästä syystä yhä useammat teollisuusyritykset turvautuvat uusimpiin liikkeenohjaustekniikoihin keinona parantaa tehokkuutta ja vähentää laskuja. Laakerit ovat hyvä esimerkki komponenteista, jotka voivat suoranaisesti parantaa koneiden energiatehokkuutta, ja sama pätee myös akselien ja hihnojen optimointiin. Esimerkiksi koneen ja sähkömoottorin optimaalinen kohdistus parantaa energiatehokkuutta.

Kohdistus on tärkeää
Arvioiden mukaan yli 50 prosenttia koneista ja teollisuuslaitteista ei ole kohdistettu ISO-standardien mukaisesti. Mutta mikä on syynä virheelliseen kohdistukseen? Ongelmat alkavat yleensä siitä, kun kytketyt akselit on sijoitettu niin, että niiden liikevälit tai offsetit ylittävät hyväksyttävät rajat. Tämän seurauksena akselit pyörivät epäkeskisesti, mikä johtaa suurempaan kuormitukseen, korkeaan lämmöntuottoon ja korkeampaan energiankulutukseen.

Virheellisen kohdistuksen merkkejä ovat kohonnut lämpötila, voimakas tärinä, löysät kytkentäpultit ja voiteluaineen runsas vuotaminen laakeritiivisteissä. Kaikki koneet tai järjestelmät, joissa on näitä merkkejä, vaikuttavat lähes varmasti negatiivisesti kannattavuuteen, koska ne kuluttavat enemmän energiaa.

NSK tarjoaa kehittyneitä laserkohdistustyökaluja sekä akseleita (LAS-Set) että hihnoja (LAB-Set) varten. Näiden avulla voidaan saavuttaa nopea ja täydellinen kohdistus joka kerta. LAS-Set käyttää kahta laserlinjaa, jotka helpottavat asetusten tekemistä myös pidemmillä etäisyyksillä, sekä korkearesoluutioisia digitaalisia antureita tarkkojen tulosten saamiseksi. LAB-Set sisältää kaksi linjalaserlähetintä, mikä tekee kohdistuksesta paljon tarkempaa kuin yhtä laserpäätä käyttävät ratkaisut.

Näiden työkalujen käyttöönotto ei ainoastaan paranna energiatehokkuutta, vaan myös vähentää kulumista kriittisissä koneenosissa, kuten kytkimet ja tiivisteet, jolloin koneen seisokkiaika minimoituu ja tuottavuus maksimoituu.

NSK:n laserkohdistustyökaluja käyttävät laitokset ovat saavuttaneet jopa 17 prosentin energiansäästöt, mikä on johtanut investointien nopeaan takaisinmaksuun.

Nollapäästöhaaste
Energiatehokkuus on tällä hetkellä voimakkaasti esillä, kun teollisuus pyrkii saavuttamaan nollahiilipäästöt. Vaikka nollapäästöjen saavuttamiseen liittyy monia haasteita, muutos voi edistää investointeja, innovaatioita, tuottoa ja työpaikkojen luomista. Sähkömoottorien ja niiden pyörittämien järjestelmien osuus maailman sähkönkulutuksesta on yli 40 prosenttia. Kun tämä ajatus pidetään mielessä, tarjolla on melko helppoja saavutuksia.

NSK valmistaa lukuisia energiatehokkaita laakereita, jotka paitsi säästävät rahaa vähentäen koneiden käyttökustannuksia, myös vähentävät CO2-päästöjä ja edistävät kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Hyvä esimerkki on NSK:n urakuulalaakerit, jotka voivat vähentää sähkömoottorin energiahäviöitä jopa 80 %. NSK:n huippusuorituskykyisten laakerien kitka on teräksisiä laakeripitimiä käytettäessä 60 % pienempi ja muovisia laakeripitimiä käytettäessä 80 % pienempi kuin konventionaalisten urakuulalaakerien.

Toinen innovaatio on NSK:n EA7-rasva, joka vähentää sisäistä kitkaa, parantaa energiatehokkuutta ja kaksinkertaistaa sähkömoottorien huoltovälin. Yhdessä optimoidun rasvatäytön kanssa tämä matalaviskositeettinen ja kitkaa vähentävä voiteluaine tarjoaa täydellisen ratkaisun kaikkiin laitoksiin, joissa halutaan vähentää vääntömomenttia, minimoida tehohäviöt ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi EA7 tarjoaa konventionaaliseen rasvaan verrattuna paremmat voiteluominaisuudet, jos kohteessa esiintyy mikrovärähtelyä.

Myös NSK:n kontaktiton tiivistystekniikka edistää energiatehokkaita laakereita. Kun insinöörit suunnittelevat energiatehokkaita voimansiirtojärjestelmiä, heidän on kiinnitettävä huomiota vierintälaakereihin, koska konventionaalisen tiivisteen kosketuksesta johtuva luontainen kitka heikentää helposti voimansiirron energiatehokkuutta. NSK tarjoaa tuotteita, jotka tarjoavat tehokkaat tiivistysominaisuudet kasvattamatta kitkavääntömomenttia tai käyttölämpötilaa.

Hyödyt teollisuudelle
Eniten hyötyvien joukossa ovat autonvalmistajat, jotka pyrkivät jatkuvasti parantamaan ajoneuvojen voimansiirtomekanismien energiatehokkuutta. Matalakitkaisia laakereita kysytään esimerkiksi pesukonevalmistuksen kaltaisilla segmenteillä, joilla korkean hyötysuhdeluokan saavuttaneiden valmistajien myyntimäärät ovat yleensä korkeammat.

Kehittyvillä markkinoilla NSK:n laakereille on kysyntää myös sähköajoneuvojen (EV) nopean pyörimisnopeuden moottoreiden suorituskyvyn parantamisessa. Tällaisilla aloilla muovisten laakeripidinten kaltaiset innovaatiot ovat kevyempiä kuin teräksiset laakeripitimet, tarjoavat pienemmät mekaaniset häviöt, erinomaiset itsevoiteluominaisuudet sekä alhaisen kitkakertoimen. Kaikki nämä ominaisuudet edistävät energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä.

NSK:n uusimpiin tuotteisiin kuuluu maailman ensimmäinen laakeri, jonka laakeripidin on valmistettu 100-prosenttisesti kasviperäisestä biomuovista ja jota käytetään ilmastointilaitteiden puhallinmoottoreissa. Näiden kestävän kehityksen kannalta ihanteellisten laakerien ansiosta tuuletinmoottori voi pyöriä tasaisesti, mikä vähentää sähkönkulutusta ja säästää energiaa.

Kestävää kehitystä edistävät ratkaisut eivät ainoastaan suojele maapalloa tuleville sukupolville, vaan ne myös säästävät rahaa ja parantavat kannattavuutta. NSK on sitoutunut hiilineutraalin yhteiskunnan toteuttamiseen lukuisten ympäristöystävällisten tuoteinnovaatioidensa avulla.

1) NSK:n LAS-Set-laserkohdistustyökalu käyttää kahta linjalaseria ja tekee akselien asennuksesta helppoa

NSK:n innovaatiot tukevat kestävää kehitystä teollisuudessa

2) NSK LAB-Set -laserkohdistustyökalu hihnoja varten sisältää kaksi linjalaserlähetintä, jotka parantavat tarkkuutta


NSK:n innovaatiot tukevat kestävää kehitystä teollisuudessa

3) NSK tarjoaa laakereita, joiden laakeripidin on valmistettu 100-prosenttisesti kasviperäisestä biomuovista


NSK:n innovaatiot tukevat kestävää kehitystä teollisuudessa
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan