www.engineering-suomi.com
ABB News

Energiatehokkuuden suunnannäyttäjä Oilon liittyy ABB:n Energy Efficiency Movementiin

Oilonin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja toimia esimerkkinä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se valmistaa laadukkaita lämpöpumppuratkaisuja, jotka sopivat myös vaativimpiin teollisiin käyttötarkoituksiin parantamaan energiatehokkuutta.

Energiatehokkuuden suunnannäyttäjä Oilon liittyy ABB:n Energy Efficiency Movementiin

Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas.

  • Kansainvälinen energiateknologiayritys Oilon liittyy ABB Energy Efficiency Movementiin
  • Energy Efficiency Movementilla pyritään lisäämään eri sidosryhmien tietoisuutta energiatehokkuuden merkityksestä ja käytännön toimia vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi

Lisäksi Oilon on matalapäästöisen polttotekniikan edelläkävijä vuosikymmenten kokemuksella, ja sillä on kattavat ratkaisut lähes kaikille uusiutuville nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille mukaan lukien vety.

Oilonin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja toimia esimerkkinä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se valmistaa laadukkaita lämpöpumppuratkaisuja, jotka sopivat myös vaativimpiin teollisiin käyttötarkoituksiin parantamaan energiatehokkuutta. Lisäksi Oilon on matalapäästöisen polttotekniikan edelläkävijä vuosikymmenten kokemuksella, ja sillä on kattavat ratkaisut lähes kaikille uusiutuville nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille mukaan lukien vety.

”Näemme ABB Energy Efficiency Movementin erinomaisena alustana edistää kestävämpää energian käyttöä ja tuotantoa. Sen tavoitteet tukevat myös yhtiömme tarkoitusta ja liiketoimintaa”, sanoo Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas.

”Lämpöpumppuratkaisuillamme on saavutettu usein lähes 90 %:n hiilidioksidipäästöjen alenema lähtötilanteeseen verrattuna. Polttoteknologioillamme voidaan pienentää hiilidioksidipäästöjä muutamasta prosentista kymmeniin prosentteihin. Lisäksi samalla myös muut haitalliset päästöt alenevat merkittävästi”, Tulokas toteaa.

”Usein energiatehokkaampiin ratkaisuihin siirtyminen on ollut asiakkaillemme myös erinomainen investointi, erityisesti kohonneiden energiahintojen myötä.”

Energiatehokkuudella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi
Kun 45 prosenttia maailman sähköstä käytetään teollisuuden ja rakennusten moottoreiden käyttövoimana, energiatehokkuuden parantaminen on olennainen strategia Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan energiatehokkuudella voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 40 prosenttia seuraavien 20 vuoden aikana, ja 50 prosenttia tästä vähennyksestä tulee teollisuudesta.

Energiatehokkuuden lisääminen onkin yksi vaikuttavimmista keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Sillä on merkitystä myös yritysten toiminnan vastuullisuusvaatimusten kasvaessa, samalla kun yritykset etsivät mahdollisuuksia hillitä nousevia energiakustannuksia.

Sekä ABB että Oilon ovat sitoutuneita Science Based Targets (SBTi) -​aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Noin 3 000 edelläkävijäyrityksen joukossa kummankin yrityksen toimien päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 mennessä noudattavat SBTi:n kunnianhimoisinta tasoa.

”Oman toiminnan päästöjen alentaminen energiatehokkuutta parantamalla on Oilonille tärkeä strateginen tavoite”, Tero Tulokas kertoo.

”Olemme Oilonin kanssa jo vuosien ajan yhdistäneet suomalaista innovaatio-osaamista. Esimerkiksi taajuusmuuttajilla ohjatut lämpöpumput ovat merkittävä osa ratkaisua, kun rakennetaan vähähiilistä yhteiskuntaa. Arvostamme Oilonin jo 60 vuotta jatkunutta työtä energiatehokkuuden edistäjänä ja toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi Energy Efficiency Movementiin kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi", Suomen ABB toimitusjohtaja Pekka Tiitinen sanoo.

ABB:n maaliskuussa 2021 käynnistämä Energy Efficiency Movement kokoaa yhteen ekosysteemin, joka nopeuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Aloitteen tavoitteena on ilmastonmuutoksen torjuminen tietoisuutta lisäämällä ja kannustamalla toimiin energiankulutuksen ja hiilipäästöjen vähentämiseksi. Yrityksiä ympäri maailman pyydetään liittymään liikkeeseen ja antamaan julkinen lupaus keinona innostaa muita toimimaan. Microsoft on tähän mennessä yksi suurimmista aloitteeseen liittyneistä yrityskumppaneista.

www.abb.com

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan