www.engineering-suomi.com
Pilz News

Pilz tarjoaa asiakkailleen tarpeiden mukaan räätälöityä validointia - turvallisuusvalidointi kolmella tasolla

Automaatioyritys Pilz tarjoaa laitosten ja koneiden turvallisuusvalidointia, joka on räätälöity vaatimusten mukaan.

Pilz tarjoaa asiakkailleen tarpeiden mukaan räätälöityä validointia - turvallisuusvalidointi kolmella tasolla

Koneiden valmistajat ja operaattorit voivat nyt valita validoinnin laajuuden ja syvyyden kolmelta eri tasolta. Tämä takaa tehokkaan, yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn palvelun - koneen ja laitoksen standardien mukaisen suunnittelun ja parhaan mahdollisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Riskinarvioinnin, turvallisuuskonseptin luomisen sekä suunnittelun ja järjestelmän integroinnin jälkeen viimeinen vaihe koneiden ja järjestelmien turvallisessa käyttöönotossa on turvallisuusvalidointi. Sen tarkoituksena on varmistaa, että suojatoimenpiteet on toteutettu oikein ja että turvajärjestelmä toimii rajoituksetta. Perusteena ovat kansainväliset standardit, kuten ISO 13849, IEC 62061 ja IEC 61508. Niissä säädetään, että koneen valmistajien tai operaattoreiden on säännöllisesti vahvistettava turvallisuussuunnittelun asianmukainen toteutus. Vaatimukset voivat kuitenkin vaihdella sovelluksesta riippuen: Onko kyse jo validoidun tyypin lisäkoneista? Onko koneeseen tehty vain pieniä muutoksia? Vai onko koneeseen tehty monimutkaisia ja huomattavia muutoksia, minkä vuoksi uusi CE-merkintä on tarpeen? Millainen validoinnin syvyys on kussakin tapauksessa tarkoituksenmukaista?

Asiakas keskiössä
Pilz tukee asiakaskohtaista validointia ja on lisännyt koneturvallisuutta koskevia palvelujaan tätä tarkoitusta varten: "Tähän asti olemme tarjonneet validointia täyden palvelun pakettina", selittää John McAuliffe, Pilzin Vice President International Service Group. "Tietyissä tapauksissa, esimerkiksi ostettaessa koneita valmistajilta, joiden kanssa on jo tehty hyvää yhteistyötä, jo asennettujen identtisten koneiden, tai kun on kyse olemassa oleviin koneisiin tehdyistä pienistä muutoksista, pienimuotoisempi tarkastus voi kuitenkin riittää."

Automaatioasiantuntija tarjoaa nyt riippumattomia eri tasoisia turvallisuusvalidointeja, jotka perustuvat hyväksi todettuihin menetelmiin ja vuosien osaamiseen validoinnin alalla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Pilz on antanut koneenvalmistajille ja operaattoreille mahdollisuuden toteuttaa validointi ja siihen liittyvä standardinmukainen vahvistus yksilöllisesti omien vaatimustensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa tehokkaampaa täytäntöönpanoa.

Kolme räätälöityä tasoa
Tason 1 validointi sisältää perustarkastuksen, jossa tunnistetaan tärkeät poikkeamat ja tason 2 tarkastus on laajempi, erityisesti toiminnallisen turvallisuuden alalla. Näin varmistetaan, että koneessa on riittävät turvatoimet. Tason 3 validointi vastaa CE-vaatimustenmukaisuuden edellyttämää intensiivistä ja yksityiskohtaista vaatimustenmukaisuustestiä. Koneiden valmistajat ja operaattorit hyötyvät Pilzin asiantuntijoiden asiantuntemuksesta kaikilla kolmella tasolla.

Lisätietoa Pilzin turvallisuusvalidoinnista löydät täältä

www.pilz.com
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan