www.engineering-suomi.com
NSK

NSK:n laakereilla merkittäviä säästöjä välipalatehtaassa

Kun merkittävän välipalojen valmistajan leikkurilinjoilla alkoi esiintyä toistuvia laakerivikoja, vaihto NSK:n Life-Lube®-laakeriyksiköihin tuotti yli 130 000 euron säästöt. Säästöt muodostuivat pääasiallisesti tuotannonmenetyksien eliminoimisesta.

Tuotannon käyttösuhde on elintärkeää prosessiteollisuudessa, kuten elintarvike- ja juomateollisuudessa. Monien alan yritysten liiketoimintamalli perustuu suuriin tuotantomääriin ja kapeisiin voittomarginaaleihin, jotta ne pysyisivät kilpailukykyisinä haastavilla markkinoilla. Aina kun tuotantolinja pysähtyy, sillä voi näin ollen olla erittäin haitallinen vaikutus kannattavuuteen.

Käytämme esimerkkinä välipalojen valmistajaa, jonka prosessikriittisillä leikkurilinjoilla alkoi esiintyä jatkuvasti laakerivikoja. Tilanteen ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti tehdas turvautui NSK:n asiantuntemukseen.

Osana NSK:n AIP-lisäarvo-ohjelmaa NSK:n kokenut asiantuntijatiimi suoritti paikan päällä tutkimuksen prosessien kartoittamiseksi. Tähän sisältyi vikaantuneiden laakereiden tutkiminen. Tämä osoitti ongelman olevan se, että linjojen pesumenetelmät poistivat rasvaa laakereista. Ongelman vuoksi laakerit vaihdettiin kuuden viikon välein rutiininomaisen suunnitellun huollon yhteydessä, mikä auttoi ehkäisemään suunnittelemattomia seisokkeja. Joskus vikoja ilmeni kuitenkin ennen suunniteltua huoltoa. Tämä tarkoitti arvokkaan tuotantoajan menetystä ja tämän kustannukset olivat vuodessa kuusinumeroisia.

NSK ehdotti, että käytetyt laakerit vaihdettaisiin yrityksen Life-Lube®-laakeriyksiköihin. Life-Lube®-sarjassa yhdistyvät termoplastisen (maaliton) NSK:n Silver-Lube®-pesäyksikön korroosionkestävät ominaisuudet sekä yrityksen kiinteää voiteluainetta käyttävien Molded-Oil-inserttien erinomaiset tiivistys- ja voiteluominaisuudet. Tämä valmistajakohtainen materiaali muodostuu voiteluaineesta ja polyolefiinihartsista, jolla on korkea affiniteetti öljyn kanssa. Rasvaa vapautuu tasaisesti ja yhtäjaksoisesti pitkän aikaa. Tällöin käyttöympäristö pysyy puhtaana, koska rasvaa ei tarvitse lisätä eikä voiteluainetta pääse karkaamaan.

Life-Lube®-yksiköt on tarkoitettu erityisesti sovelluksiin, joissa kosketusta veden ja prosessinesteiden kanssa ei voida välttää ja joissa voiteluaineella on oltava pitkä käyttöikä. Näin ollen NSK päätteli Life-Lube®-laakerien olevan optimaalinen ratkaisu välipalatehtaalle ja sen pesuainepohjaisille pesumenetelmille.

NSK ehdotti, että Life-Lube®-laakeriyksiköt otettaisiin koekäyttöön yhdessä välipalatehtaan kolmesta leikkurilinjasta. Kokeilun tulokset kertoisivat, soveltuvatko ne kyseiseen käyttöön. Yksi vuosi on kulunut ja laakerit toimivat edelleen hyvin ilman vikoja, eikä tuotantokatkoksia ole ollut yhtäkään. Laitos on saavuttanut varaosa- ja huoltotyökustannuksissa huomattavat 134 478 euron vuotuiset säästöt. Tämän menestyksen ansiosta NSK Life-Lube® -laakeriyksiköt on nyt asennettu myös välipalatehtaan kahteen muuhun leikkurilinjaan.

1) Leikkuulinjat ovat prosessikriittinen toiminto elintarviketehtaissa. Valokuva: alterfalter/Shutterstock


NSK:n laakereilla merkittäviä säästöjä välipalatehtaassa
 
2) NSK Life-Lube® -laakeriyksikön poikkileikkauskuvassa näkyy Molded-Oil-insertti. Valokuva: NSK

NSK:n laakereilla merkittäviä säästöjä välipalatehtaassa
 
www.nskeurope.com

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan