www.engineering-suomi.com
NORD Drivesystems

PROFIsafe-moduuli: lisää turvallisuutta

NORD DRIVESYSTEMSin valinnainen NORD SK TU4-PNS -moduuli tukee turvallisten yhteyksien toteutusta. Yhdessä ohjelmoitavan turvallisuuslogiikkaohjaimen kanssa käyttölaite-elektroniikka kommunikoi luotettavasti nykyisessä PROFINETissä PROFIsafen kautta.

PROFIsafe-moduuli: lisää turvallisuutta
NORDin SK TU4-PNS PROFIsafe täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset ja takaa tietoturvallisen kommunikoinnin PROFINET-ympäristöissä

Toiminnallisen turvallisuuden merkitys perustavan laatuisena osana nykyaikaista kone- ja tehdassuunnittelua on edelleen kasvamassa, ja se on korvaamaton osa NORDin käyttölaitejärjestelmiä. Tällä hetkellä NORD DRIVESYSTEMS toimittaa taajuusmuuttajia, joissa on integroitu STO ja SS1. Käyttölaitespesialisti tarjoaa SK TU4-PNS PROFIsafe -moduulillaan vikaturvallista tiedonsiirtoa ja turvallisia siirtotoimintoja standardin IEC 61800-5 mukaisesti. Järjestelmään voidaan integroida käyttölaitteiden turvapysäytystoimintoja laajentavia toimintoja, kuten SLS (Safety Limited Speed, turvallisuussyistä rajoitettu nopeus), SSR (Safe Speed Range, turvallinen nopeusalue), SDI (Safe Direction, turvallinen suunta), SOS (Safe Operation Stop, turvallinen käytön pysäytys) ja SSM (Safe Speed Monitor, turvallisen nopeuden valvonta). Näin PROFIsafe-moduuli tarjoaa kattavaa turvallisuutta tehtaiden ja koneiden luotettavaan käyttöön.

Turvallisuuden kannalta merkittävän tiedon luotettavaa välitystä

PROFIsafe on maailman johtava ja yleisesti käytetty tuotanto- ja prosessiautomaation turvallisuussovellusteknologia. SIL3 :lla ja PLe:llä (Performance level e) luokassa 4 varustettu vikaturvallinen yhteysprotokolla täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset. PROFINETin vikaturvallinen protokollalaajennus PROFIsafe mahdollistaa vakiomuotoisen ja vikaturvallisen tiedon välityksen ja integroidun toimintaturvallisuuden ylemmän tason koneen tai tehtaan ohjausjärjestelmän ja NORD-käyttölaitteiden välillä yhdessä verkkokaapelissa. Perinteisen kiinteästi asennetun turvateknologian jääminen pois vähentää johtojen määrää ja siten myös kustannuksia. Lisäksi verkotus PROFIsafen kautta mahdollistaa sen, että koneen turvallisuustiedot ovat käytettävissä ja saatavilla kattavasti.


PROFIsafe-moduuli: lisää turvallisuutta

PROFIsafe-moduuli NORD SK TU4-PNS parantaa toimintaturvallisuutta: jos käyttäjä läpäisee valoverhon järjestelmän toimiessa täyttä vauhtia, järjestelmä pysähtyy. Kun vauhti on turvallinen, sen toiminta jatkuu.

Käytä käyttölaitteita turvallisesti

PROFIsafe-väyläliitäntä SK TU4-PNS valvoo raja-arvojen turvallista noudattamista ja tarjoaa turvallisia tuloja ja lähtöjä. Jos jokin raja-arvo ylitetään tai alitetaan, väyläliitäntä siirtyy turvalliseen tilaan. Jännite katkaistaan kaikista lähdöistä, tulojen tiedot nollataan ja siirretään ylemmän tason vikaturvalliselle ohjaimelle. Tämä on keskeistä PROFIsafe-moduulin käytölle.

Turvatoimintojen integrointi käyttölaitteeseen tarjoaa monia etuja verrattuna erillisellä turvallisuustekniikalla varustettuun käyttölaiteratkaisuun. Asennustilaa tarvitaan vähemmän, ulkoisten turvallisuuskomponenttien määrä on pienempi ja järjestelmä on modulaarisesti skaalattavissa. Johdotuksen määrä on vähennetty minimiin, tarvitaan vain verkkokaapeli. Lisäksi etuna on koneen turvallisuustietojen kattava saatavuus.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan