www.engineering-suomi.com
NORD Drivesystems

LogiDrive-sisälogistiikkaratkaisussa yhdistyvät laiteversioiden tarpeen karsiminen ja energiatehokkuus

Lentokentillä, lajittelukeskuksissa, korkeavarastoissa ja muussa suuren mittakaavan varastotoiminnassa sisälogistiikan on sovitettava yhteen monia erilaisia vaatimuksia. NORD DRIVESYSTEMSin LogiDrive-konsepti auttaa minimoimaan käyttötekniikan kokonaiskustannukset. Sen avulla energiatehokkaiden, optimoitujen sisälogistiikan ratkaisujen koostaminen on helppoa, ja samoja laiteversioita voi hyödyntää monissa eri tarkoituksissa.

LogiDrive-sisälogistiikkaratkaisussa yhdistyvät laiteversioiden tarpeen karsiminen ja energiatehokkuus
NORDin LogiDrive-sisälogistiikkaratkaisu on räätälöity lentokenttien, lajittelukeskusten, korkeavarastojen ja muun varastologistiikan tarpeisiin

Sisälogistikkaratkaisujen kuljettimet lentokentillä, varastoissa ja lajittelukeskuksissa mitoitetaan usein ennakoidun enimmäiskuormituksen perusteella tarvittavat varmuuskertoimet huomioon ottaen. Sen seurauksena käytöt ovat usein ylimitoitettuja.

Tosiasiassa kuljetinjärjestelmien enimmäiskuormitus saavutetaan kuormayksiköillä vain harvakseltaan, ja suurimman osan ajasta käytöt toimivat huonommalla hyötysuhteella vajaakuormituksesta johtuen. Tästä suuntauksesta poiketen NORDin LogiDrive-konsepti pyrkii rajaamaan laiteversioiden tarvetta suunnitelmallisesti nykyaikaisten synkronimoottorien avulla. Niiden energiankulutusluvut vajaakuormituksella ja -nopeudella ovat edullisemmat kuin tavanomaisten oikosulkumoottoreiden. Energiansäästön lisäksi ne auttavat säilyttämään hyötysuhteen hyvänä ylimitoituksesta huolimatta, koska tarvittavien laiteversioiden määrä on rajallinen. Se pitää kokonaiskäyttökustannukset kurissa.

Neljä viidestä käyttölaiteversiosta jäi tarpeettomaksi
NORD-taajuusmuuttajat voivat säädellä käyttöjen nopeuksia 25–100 hertsin taajuusalueella. Nykyaikaisten synkronimoottorien hyvän ylikuormitettavuuden ansiosta yksi ainoa moottorityyppi riittää, eikä tarvita useita erikokoisia moottoreita. Taajuusmuuttaja käyttää moottoria sopivalla taajuudella kulloisenkin tehontarpeen mukaan. Esimerkiksi eräässä NORDin toteuttamassa 700 käyttöyksikön laajuisessa lentokentän matkatavarankuljetusratkaisussa tarvittavien laiteversioiden määrä pieneni noin 80 prosenttia. Aiemmista yhdestätoista käyttömallista karsittiin kahdeksan, kun käyttöön otettiin standardisoitu NORD-LogiDrive-kokonaisratkaisu. Käytössä koetellut vakioratkaisut ovat luotettavia ja varmatoimisia.

Kustannussäästöä vakiomuotoisuudella
NORDin LogiDrive-järjestelmät ovat erittäin tehokkaita, ja liitä/käytä -periaatteen ansiosta niiden huolto sekä asennus sujuvat kuin leikiten. Myös käytön aikana tarvittavien varaosanimikkeiden määrä on paljon tavallista pienempi. Koko konsepti perustuu suunnittelun ja käyttöönoton helppouteen. Vakioidut vaihdemoottorimallit on kehitetty erityisesti sisälogistiikan, pakettien käsittelyn ja lentokenttien teknisiin vaatimuksiin, ja perusajatuksena on, että eri laiteversioita tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Laitteiden muotoilu on tilaa säästävä, ja alumiinirungon ansiosta ne ovat 25 prosenttia tavallista kevyempiä. LogiDrive-käyttöratkaisuihin sisältyy nimellisteholtaan jopa 5,5 kW:n IE4-synkronimoottori, kaksiportainen kartiovaihdemoottori ja moottorin yhteyteen asennettava NORDAC LINK -taajuusmuuttaja. Moottorin teholuokka IE4 ja järjestelmän teholuokka IES2 takaavat, että käyttöjen hyötysuhteet ovat erinomaiset varsinkin vajaakuormituksella ja -nopeudella.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan