www.engineering-suomi.com
NSK

Terästehdas säästää noin 70 000 euroa NSK:n pallomaisilla rullalaakereilla

Laakerien käyttöikä espanjalaisen terästehtaan kuumavalssaamolla oli viimeisten neljän vuoden ajan ollut odottamattoman lyhyt, mikä oli johtanut kalliisiin tuotantokatkoksiin. Tämän vuoksi tehdas teki tiivistä yhteistyötä johtavan laakeriasiantuntijan NSK:n teknisen osaston kanssa, sovellusarvion suorittamiseksi sekä suorituskykyisiin pallomaisiin rullalaakereihin perustuvan ratkaisun löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Otettuaan käyttöön NSK:n suositukset terästehdas säästää nyt 69 803 euroa vuodessa seisokki-, huolto-, laakeri- ja voitelukustannusten vähenemisenä.

NSK:n asiantuntijaryhmä suoritti teknisen analyysin vikaantumisen perimmäisen syyn löytämiseksi ja analysoi tarkasti käyttöolosuhteet ja voitelujärjestelmän voidakseen optimoida käyttöolosuhteet ja pidentää käyttöikää. Kunnossapito-osasto oli lisäksi pyytänyt apua prosessin parantamiseen, joten NSK tarkisti laakereiden asennusprosessin ja käytetyt toleranssit.

Terästehtaan kanssa yhteistyössä tehdyistä analyyseistä ja arvioista saadut tiedot osoittivat, että laakerin käytönaikainen korkea lämpötila johtui virheellisen asennuksen ja voiteluvian yhdistelmästä. Nämä liittyivät tehtaan korkeaan tuottavuuteen (suoritusnopeuteen).

Monien suositusten joukossa oli NSKHPS (High Performance Standard) – pallomaisten rullalaakerien käyttöönotto, suuremmalla radiaalivälyksellä varustettuna, minkä ansiosta ne sopivat sovellusolosuhteisiin paremmin. NSK:n pallomaiset rullalaakerit kestävät vaativia käyttöolosuhteita. Nämä laakerit kestävät jumiutumista ja kulumista jatkuvasta tärinästä, virheasennosta ja iskukuormituksesta huolimatta.

Uusien toimenpiteiden ansiosta laakereiden kulutus terästehtaalla on vähentynyt viidesosaan aiemmasta tasosta, mikä on johtanut tuotantokatkosten ja huoltojen vähenemiseen.

Pallomaiset NSKHPS-rullalaakerit eivät tarjoa ainoastaan lämpötilavakautta 200 °C:een asti, vaan myös alan standardia noin 25 % korkeamman dynaamisen kuormituksen. Tuloksena on laakeri, jonka käyttöikä on kaksinkertainen perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna.

Kehittyneen liiketeknologian lisäksi NSK voi tarjota asiakkailleen kattavaa opastusta laakereiden suorituskyvyn maksimoimiseksi. Kuumavalssaussovelluksen tapauksessa tämä neuvo johti siihen, että laakereiden käyttöikä piteni. Yritys voi kuitenkin tuottaa lisäarvoa monella muullakin tavalla, kuten lisäämällä tuottavuutta, vähentämällä varastoja/inventaariota, parantamalla asiakkaiden taitoja kohdennetun koulutuksen avulla, tarjoamalla tarkastus- ja/tai asennuspalveluja paikan päällä sekä toimittamalla teknisiä raportteja tai voiteluanalyysejä.

Terästehtaalla oltiin erittäin tyytyväisiä NSK:n suosituksiin ja niistä saatuihin hyötyihin, mistä osoituksena oli uusi NSKHPS- pallomaisten rullalaakerien tilaus, kun markkinat alkoivat toipua Covid-19-pandemian vaikutuksista vuoden 2021 alussa.

Katso lisätietoja NSKHPS- pallomaisista rullalaakereista osoitteesta: https://www.nskeurope.com/en/products/nsk-innovative-products/nskhps-spherical-roller-bearings.html

1) NSK:n suositusten ansiosta laakereiden kulutus espanjalaisessa terästehtaassa on vähentynyt 80 %. Valokuva: T photography/Shutterstock


Terästehdas säästää noin 70 000 euroa NSK:n pallomaisilla rullalaakereilla

2) NSKHPS- pallomaisest rullalaakerit tarjoavat lämpötilastabiiliuden jopa 200 °C:n lämpötilaan asti. Kuva: NSK
 

Terästehdas säästää noin 70 000 euroa NSK:n pallomaisilla rullalaakereilla
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan