www.engineering-suomi.com
NSK

Uudet NSK:n laakerit tarjoavat terästehtaille pitkää käyttöikää

Teräksenvalmistuksessa käytettävät laitteet vaativat ankarien ympäristöolosuhteiden vuoksi erittäin luotettavia ja pitkäikäisiä laakereita, jotka eivät vaurioidu ennenaikaisesti. NSK onkin kehittänyt terästeollisuudelle uuden korkeaa lisäarvoa tarjoavan laakerin, joka parantaa tuottavuutta mahdollistamalla laitteiden luotettavan toiminnan ja vähentää huoltokustannuksia innovatiivisten tiivistys- ja voitelutekniikoidensa ansiosta.

Teräksentuotannon valmistusprosesseissa raakaraudasta valmiiksi tuotteeksi käytetään useita erityyppisiä laitteita, mm. laitteita, jotka sulattavat raakaraudan sulaksi teräkseksi, laitteita, jotka säätävät sulan teräksen koostumusta ja karkaisevat sitä, ja valssauslaitteita, jotka muokkaavat karkaistusta teräksestä levyjä tai tankoja. Kaikissa näissä prosesseissa erityisesti valssaamon laakereiden on kestettävä kovia käyttöolosuhteita.

Sen lisäksi, että valssaamoiden työvalsseissa käytettävien laakereiden on kestettävä erittäin korkeaa kuormitusta ja suurta nopeutta, niiden on myös kestettävä hehkuhilsettä ja jäähdytysvettä. Heikkolaatuisten laakereiden ennenaikaiset vauriot johtuvat kulumispinnan hilseilystä tai ruostumisesta. Päätekijä tähän on heikko voitelu. Ylenmääräinen voitelu ei kuitenkaan tarjoa ratkaisua korkean hinnan ja ympäristönäkökohtien vuoksi.

Tältä pohjalta NSK ryhtyi kehittämään ratkaisua, jossa hyödynnetään valssaamon laakerien mukaan optimoitua tiivistystekniikkaa sekä rasvatekniikkaa, joka minimoi laakerin sisälle pääsevän veden vaikutukset. Tuloksena on pitkäikäinen nelirivinen kartiorullalaakeri, joka kestää vettä paremmin kuin perinteiset laakerit ja tarjoaa teräksenvalmistuslaitteille optimaalisen suorituskyvyn.

Uuden laakerin öljytiiviste on erittäin kompakti ja laakeripitimen uusi käsittelymenetelmä on kasvattanut rullan pituutta ja halkaisijaa sekä lisännyt rullien lukumäärää. Nämä ovat kasvattaneet sen kuormituskapasiteettia.

Uuden laakerin sisäisen rakenteen optimointi lisää dynaamista peruskuormituskykyä jopa 25 prosenttia NSK:n perinteiseen tuotteeseen verrattuna. Tehokas tiiviste ei ainoastaan estä hiukkasten ja veden pääsyä laakerin sisään ja pidennä näin sen käyttöikää, lisäksi se vähentää tarvetta lisätä rasvaa huoltojaksojen aikana.

Kun rasvan koostumus optimoidaan, laakerin kulumispinnan ja rullien välille voidaan muodostaa paksu öljykalvo ja ylläpitää sitä. Tämä ehkäisee metallin kosketuksen metalliin. Lisäksi erityisellä lisäaineella voidaan estää vettä pääsemästä kosketuksiin kulumispinnan kanssa, mistä seuraisi korroosiota. Kun NSK testasi laakereita ympäristössä, jossa niiden sisään pääsi vettä, testit vahvistivat, että uuden rasvan käyttöikä on yli kaksi kertaa pidempi kuin tavanomaisen voitelurasvan. Tämä auttaa välttämään ennenaikaisia vaurioita.

NSK:n uusia vedenkestävällä rasvalla varustettuja ”sealed-clean” tiivistettyjä nelirivisiä kartiorullalaakereita on saatavana ulkohalkaisijalla 345-615,95 mm ja niitä voidaan käyttää kuumien/kylmien valssaamoiden ja muiden teräksenvalmistuslaitteiden työvalsseissa. Yhtiö tulee jatkamaan kehitysohjelmaansa teräksentuottajien tukemiseksi kehittäen tuotteita, jotka hyödyntävät sekä valmistusprosesseja että ympäristönsuojelua.

1) Optimoitu rasva synnyttää paksun öljykalvon laakerin kulumispinnan ja rullien välille ehkäisten metallin kosketuksen metalliin

Uudet NSK:n laakerit tarjoavat terästehtaille pitkää käyttöikää
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan