www.engineering-suomi.com
NSK

NSK:n laakereilla saavutetaan merkittäviä säästöjä malmitehtaalla

NSK ratkaisi malminvalmistuslaitoksessa pölynpoistopuhaltimen laakereita koskevan ylikuumenemisongelman, mikä johti 88 955 euron vuotuisiin kustannussäästöihin. Nämä jatkuvat säästöt syntyvät siitä, ettei aiemmin jäähdytykseen tarvittua paineilmaa enää tarvita NSK:n huolellisesti spesifioiman laakeri- ja voiteluratkaisun ansiosta.

Pölynpoistopuhaltimet ovat välttämättömiä malmin esikäsittelylaitoksissa, koska murskaus-, lajittelu-, jauhamis-, seulonta-, dekantointi-, suodatus- ja kuivausprosesseissa syntyy suuri määrä ilmassa leijuvia hiukkasia, jotka on poistettava puhaltimilla. Kyseisessä laitoksessa poistopuhallinlaakereiden käyntilämpötila osoittautui liian korkeaksi. Tilanteen korjaamiseksi ja laakereiden käyttöiän pidentämiseksi laitos käytti niiden jäähdytykseen paineilmaa, mikä aiheutti huomattavia kustannuksia.

Koska laitoksen johtoryhmä halusi päästä eroon tämän toiminnan synnyttämistä jatkuvista kustannuksista, se pyysi NSK:n asiantuntijatiimiä suorittamaan perusteellisen sovellustarkastuksen. Tarkistukseen sisältyi sellaisia arvoehdotuksia kuten laakerien kuntoselvitys ja lämpötilatutkimus, jotka paljastivat vakavia ongelmia käytettyjen laakereiden tiivisteissä. Laakerin korkea pyörimisnopeus aiheutti tiivisteen huulten palamista ja ylivoitelua, mikä nosti laakerien käyttölämpötilaa.

Tämän ei-halutun tilanteen korjaamiseksi NSK suositteli vaihtoa yrityksen omiin erittäin suorituskykyisiin pallomaisiin NSKHPS-rullalaakereihin, halkaistuihin SNN-laakeripesiin ja labyrinttitiivisteisiin. Lisäksi NSK suositteli vaihtoa parempiin asennusmenetelmiin, voiteluväleihin ja voitelumääriin. Halkaistut SNN-laakeripesät tarjoavat kaksi voitelureikää sekä yhden poistoreiän, jotka helpottavat laakereiden huoltoa. Muutoksien jälkeen suoritetussa testauksessa lämpötilan havaittiin laskeneen huomattavasti eikä kompressoria enää tarvittu jäähdytykseen.

NSK:n modulaarinen SNN-laakeripesävalikoima tarjoaa erilaisia teknisiä vaihtoehtoja vaativien sovellusten tarpeisiin, esimerkkinä pölynpoistopuhaltimet. Komponentit ovat myös huomattavan helppoja asentaa, irrottaa ja huoltaa. Halkaistut SNN-laakeripesät ja suorituskykyiset laakerit, kuten NSKHPS-sarja, auttavat yrityksiä saavuttamaan kustannussäästöjä koskevat tavoitteensa.

Koska malminvalmistuslaitoksessa suoritettu testaus osoittautui erittäin onnistuneeksi, NSK:n insinööritiimi valvoi laakerien asennusta ja suositusten toteuttamista. Laitos on hyötynyt tuottavuuden paranemisesta, huoltokustannusten vähenemisestä sekä paineilman käytön lopettamisesta. Pelkästään tämä jälkimmäinen johti 88 955 euron vuotuisiin säästöihin.

1) Pölynpoistopuhaltimet ovat välttämättömiä malmin esikäsittelylaitoksissa, koska ilmassa olevat korkeat hiukkaspitoisuudet on poistettava. Valokuva: Kotomiti Okuma/Shutterstock


NSK:n laakereilla saavutetaan merkittäviä säästöjä malmitehtaalla

2) Poikkileikkauskuva näyttää halkaistun NSK SNN-laakeripesän rakenteen ja konfiguraation. Valokuva: NSK


NSK:n laakereilla saavutetaan merkittäviä säästöjä malmitehtaalla
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan