www.engineering-suomi.com
NSK

CHIRON-konsernin ja NSK:n välinen yhteistyö : Työstökeskusten kuularuuveissa käytetään mutterijäähdytystä, mikä parantaa työstökappaleiden pinnanlaatua

Mutterijäähdytystä käyttävät NSK:n kuularuuvit asettavat mekaanisilla käyttökomponenteilla varustettujen työstökoneiden tarkkuudelle uudet standardit. Vahvistus tälle tulee NSK:n omien testien lisäksi tunnetun työstökeskusten valmistajan CHIRON-konsernin kanssa tehdyistä koneistustesteistä. NSK:n kuularuuvit ovat yksi tekijä CHIRON-konsernin uusilla CNC-työstökeskuksilla jyrsittyjen osien erinomaiseen pinnanlaatuun.

Kuularuuveja käytetään työstökoneteollisuudessa sähkömoottorin pyörimisliikkeen muuntamiseen lineaariseksi liikkeeksi. Paikannustarkkuudelle sekä liikenopeudelle ja kiihtyvyydelle asetetaan hyvin usein erittäin korkeita vaatimuksia.

Aksiaalivoimien, kiihtyvyyden ja nopeuden seurauksena kuularuuvi tuottaa kitkalämpöä. Tämä lämpö voi (lämpölaajenemisesta johtuen) kasvattaa ruuvin pituutta ja siten johtaa hyvin pieniin, mutta usein kriittisiin asemointivirheisiin, jotka voivat heikentää työstön laatua.

Tämän välttämiseksi monet työstökeskukset on varustettu pituusasteikolla, joka mittaa työkalun todellisen sijaintikohdan, kun taas korkeampaa paikannustarkkuutta vaativissa työstökeskuksissa voidaan käyttää ontolla akselilla varustettuja kuularuuveja. Jälkimmäisessä tapauksessa akselin läpi kulkee jäähdytysnestettä, joka poistaa järjestelmästä lämpöä. Menetelmä on kuitenkin melko kallis, koska pyörivät ruuvit vaativat onton akselin lisäksi pyörivän liitoksen.

Uusi lähestymistapa on jäähdyttää mutteri, jolloin kallista onttoa akselia ja pyörivää liitosta ei tarvita, koska jäähdytys tapahtuu suoraan siinä kohdassa, jossa lämpö syntyy. Toinen keskeinen etu on se, että kuularuuvissa syntyvä lämpö ei enää haihdu suoraan koneeseen. Tämä koneen ja kuularuuvin välinen lämpöerotus on tärkeää, koska lämpö voi heikentää mitanpitävyyttä. Tulokset todistavat nyt, että mutterijäähdytyksellä voidaan parantaa työstettyjen komponenttien pinnanlaatua.

NSK:n insinöörit suunnittelivat mutterirungon siten, että jäähdytyksellä ei ole negatiivista vaikutusta kuularuuvin suorituskykyprofiiliin, minkä NSK:n teknologiakeskuksen suorittamat kestävyystestit vahvistavat.

Monivuotinen yhteistyö CHIRON-konsernin kanssa on vahvistanut nämä tulokset myös käytännössä. Jäähdytettyjä muttereita käyttävien NSK-kuularuuvien ansiosta CHIRON 16- ja 22-sarjan työstökeskukset tarjoavat poikkeuksellisen tarkkuuden. Tämä ei koske ainoastaan helppoa asemointia vaan myös työstötarkkuutta ja pinnanlaatua.

Kyseisten kahden CHIRON-sarjan kuularuuveissa käytetään myös NSK:n erittäin tehokasta X1-tiivistettä, joka suojaa mutteria epäpuhtauksilta ja jonka ansiosta voiteluaine pysyy mutterissa pitkän aikaa.

Tulevaisuudessa NSK aikoo jatkaa yhteistyötä CHIRON-konsernin kanssa ja jatkaa tällä tavoin tarkasti kohdennetun jäähdytysteknologian optimointia kuularuuveja varten. Tämän ryhmätyön ansiosta suunnittelijat voivat syventää tietojaan kuularuuveista ja niiden vaikutuksesta koneen suorituskykyyn.

Tietoja CHIRON-konsernista
CHIRON-konsernin päätoimisto sijaitsee Tuttlingenissä ja se on maailmanlaajuinen yritys, joka on erikoistunut vertikaaliseen CNC-työstöön ja jyrsintä-sorvaus-työstökeskuksiin sekä käyttövalmiisiin tuotantoratkaisuihin. Konsernilla on maailmanlaajuinen edustus ja sillä on tuotanto- ja tuotekehitystoimipaikkoja, myynti- ja huoltotytäryhtiöitä sekä myyntitoimistoja eri puolilla maailmaa. Noin kaksi kolmasosaa myydyistä koneista ja ratkaisuista viedään ulkomaille. Tärkeimpiä asiakassektoreita ovat autoteollisuus, koneenrakennus, lääketiede ja hienomekaniikka, ilmailu- ja avaruusteollisuus sekä työkalutuotanto.

1) Jäähdytyksen kohdistaminen juuri sinne, missä sitä tarvitaan: tämä on jäähdytettyjä muttereita käyttävien kuularuuvien perusperiaate. Valokuva: NSK


CHIRON-konsernin ja NSK:n välinen yhteistyö : Työstökeskusten kuularuuveissa käytetään mutterijäähdytystä, mikä parantaa työstökappaleiden pinnanlaatua

2) Erittäin tarkat CNC-työstökeskukset: CHIRON FZ 16 S viidellä akselilla (vasemmalla) ja DZ 22 W (oikealla). Valokuvat: CHIRON-konserni


CHIRON-konsernin ja NSK:n välinen yhteistyö : Työstökeskusten kuularuuveissa käytetään mutterijäähdytystä, mikä parantaa työstökappaleiden pinnanlaatua
CHIRON-konsernin ja NSK:n välinen yhteistyö : Työstökeskusten kuularuuveissa käytetään mutterijäähdytystä, mikä parantaa työstökappaleiden pinnanlaatua

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan