www.engineering-suomi.com
Stauff News

STAUFF-putkiliitin, jolla on laajennettu painealue

Haaste: Raskas kuljetus.

STAUFF-putkiliitin, jolla on laajennettu painealue
STAUFFin QRC-RH-kierreliitännät on rakenteellisesti suunniteltu kestämään erittäin suuria staattisia ja dynaamisia painekuormituksia myös kytkemättöminä.

Rakennus- ja maatalouskoneet, kaivoslaitteet, siltaelementit tai tuulivoimalaitokset – monilla teollisuudenaloilla on kuljetettava yhä suurempia kuormia, jotka painavat useista sadoista tonneista useisiin tuhansiin tonneihin. Tällöin käytetään raskaan kuljetuksen moduuliyhdistelmiä (Self-Propelled Modular Transporters SPMT). Periaate käy ilmi nimestä: Erilliskäyttöiset moduulit kytketään toisiinsa, jolloin muodostuu suuritehoisia kuljetusajoneuvoja, joiden mahdolliset hyötykuormat ovat periaatteessa rajoittamattomat.

Yksittäisten moduuleiden keskeisiä toimintoja käytetään ulkoisilla tehoyksiköillä, jotka toteutetaan ja joita ohjataan hydraulisesti. Kuljetusyksiköiden suorituskyvyn kasvaessa myös vaaditut järjestelmäpaineet kasvavat hydraulijohdoissa, jotka on liitetty turvallisesti ja samalla joustavasti kierreliitännöillä.

Nimelliskoko DN 19 saatavana 420 baariin asti
STAUFF on putkiliittimien maailmanmarkkinajohtajana ottanut tämän huomioon ja työstänyt johdonmukaisesti valikoimansa QRC-RH-kierreliitäntöjä. Sallittua painealuetta on kasvatettu jo aiemmin 350 baarista 420 baariin (kytkettynä ja kytkemättömänä) nimellisleveyksillä DN 10, 12, 16 ja 25. Nyt myös liitoksia, joiden nimellisleveys on DN 19, voidaan käyttää jopa 420 baarin paineessa. QRC-RH 19 uuden version nimellisvirtaama on enintään 200 l/min. Valikoiman uudistus on näin ollen valmis.

Muista liitostyypeistä poiketen QRC-RH-kierreliitännät on rakenteellisesti suunniteltu kestämään pysyvästi erittäin suuria staattisia ja dynaamisia painekuormituksia myös kytkemättöminä. Rakennussarja on suunniteltu sulkeutumaan molemmilta puolilta tasotiivisteisillä venttiilintyöntimillä. Tämä toiminto luo edellytyksen sille, että SPMT-moduulit voidaan integroida hydraulipiiriin millä tahansa yhdistelmällä ja ilman ylimääräisiä sulkuventtiilejä.


STAUFF-putkiliitin, jolla on laajennettu painealue
STAUFFin QRC-RH-sarjan putkiliittimet on kehitetty erityisesti raskaiden kuljetusmoduulien liittämiseen hydrauliseen tehoyksikköön.

Turvallinen äärimmäisissä olosuhteissa
Liitännät kytketään kiertämällä liitäntäpistokkeen kierreholkki (irtopuoli) kytkinholkin ulkokierteeseen (kiintopuoli). Molemmat kytkinpuoliskot kierretään yhteen vasteeseen saakka. Vastamutteri varmistaa, että kytkinholkki on asennettu tukevasti laipioon. Pitkän käyttöiän vaatimus usein vaativissa ympäristöolosuhteissa täyttyy muun muassa korkealaatuisen sinkki-nikkelipohjaisen korroosionestopinnoitteen ansiosta. Tämän ominaisuusprofiilin ansiosta QRC-RH-sarjan putkiliitin voidaan käyttää raskaiden kuljetusmoduulien lisäksi myös muilla käyttöalueilla, esimerkiksi syväporaustekniikassa.

www.stauff.com
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan