www.engineering-suomi.com
Parker News

PARKERIN UUSI PATRUUNAVENTTIILI ASETTAA UUDEN STANDARDIN TEHOTIHEYDELLE JA SUORITUSKYVYLLE

Parker Hannifin, maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatiotekniikan tuotteiden ja järjestelmien valmistaja, on esitellyt uuden TFP-sarjan kaksitieservoproportionaaliventtiilin, joka raivaa tietä uuden sukupolven patruunaventtiileille. Yhtiön patentoidun VCD®-toimilaitetekniikan ansiosta holkki ja kela pystyvät takaamaan virtaus- ja painehäviöarvot, joita ei ollut aiemmin mahdollista saavuttaa. Tavallisia patruunamallisia kuristusventtiileitä parempi tehokkuus mahdollistaa samat lähtöarvot nimelliskooltaan pienemmillä osilla, joten ohjausventtiililohkon kokovaatimukset pienenevät.

PARKERIN UUSI PATRUUNAVENTTIILI ASETTAA UUDEN STANDARDIN TEHOTIHEYDELLE JA SUORITUSKYVYLLE

Uusi TFP-sarja on useiden vuosien rakentavan kehitystyön ja uutteran tietokonesimuloinnin lopputulos. Venttiilissä on painekompensoitu holkki, jossa on halkaisijaltaan tavallista suurempi istukka ja suunnatut ikkunat, joissa käytetään ensimmäistä kertaa lähes pelkästään DIN-luokan pesiä. Tämän ja 420 baarin enimmäispaineen ansiosta venttiilillä voidaan saavuttaa ainutlaatuisen korkeat virtausarvot, jotka voivat parantaa suorituskykyä muottivalukoneiden ja prässien kaltaisissa vaativissa käyttökohteissa.

Holkin ja kelan välisen virtauksen optimointi takaa, että TFP-venttiilit voivat ideaalitilanteessa saavuttaa paine-eron, joka on vain hieman korkeampi kuin venttiilittömässä ohjauslohkossa. Aiemman TDP-sarjan tapaan venttiilin pilottiventtiilinä käytetään erittäin dynaamista DFplus-säätöventtiiliä ja VCD®-toimilaitetta. Se asemoi päälautasventtiiliä aktiivisesti ja toimii näin erillään käytettyjen liitäntöjen paineoloista.

TFP-venttiili voi saavuttaa erittäin nopeat vasteajat (esimerkiksi 18 millisekuntia koossa NG50). Tarkkuuden, korkeamman käyttöpaineen ja reaktionopeuden yhdistelmä mahdollistaa lyhyemmät jaksoajat, vakaammat prosessit ja mahdollisimman pienen hävikin. Kaikkein keskeisintä on kuitenkin se, ohjausventtiililohkoista voidaan tehdä entistä kompaktimpia ja kustannustehokkaampia, koska muista patruunaventtiileistä poiketen TFP-sarjan ansiosta voidaan tavallisesti käyttää yhtä pienempää nimelliskokoa.

Tehotiheyden lisäksi venttiilin suunnittelussa keskityttiin luotettavuuden parantamiseen. TFP-sarjassa asentopalautejärjestelmä on asennettu ohjauskammioon, jossa se pysyy suojassa hydraulijärjestelmän mahdollisilta painehuipuilta.

TFP-sarjan venttiileitä on julkaisun aikaan saatavana seitsemässä nimelliskoossa (NG25, NG32, NG40, NG50, NG63, NG80 ja NG100).

www.parker.com

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan