www.engineering-suomi.com
EPLAN

Komponenttietietojen manuaalinen päivittäminen : historiaa nyt

Keskikokoinen koneenrakennusyritys käyttää keskimäärin jopa viisitoista työtuntia kuukaudessa puuttuvien laitetietojen tuottamiseen. Tämä aika voidaan käyttää paremmin muulla tavoin. Ratkaisutoimittaja EPLAN tarjoaa nyt apua tilanteeseen: Data Portalin uuden Request-prosessin avulla asiakkaat voivat tilata yksittäisiä laadultaan datastandardin täyttäviä komponenttitietoja. Lisäksi ABB:n ja Siemensin uudet valitsimet yksinkertaistavat suunnittelua, ja järjestelmä tukee nyt myös amerikkalaista NFPA-formaattia.

Komponenttietietojen manuaalinen päivittäminen :  historiaa nyt
Josefine Heck.jpg: "Data Portalin uusi Reuqest-prosessi tarjoaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuen mahdollisimman täydellisten digitaalisten komponenttietojen luomisessa", sanoo EPLAN Master Data –liiketoiminnasta vastaava Josefine Heck.

Monheim, Saksa, toukokuu 2022: Nopeampi pääsy sopiviin, standardoituihin laitetietoihin - tämä on nykyään jokapäiväinen periaate projektityössä. Vaikka EPLAN Data Portal tarjoaa laitetiedot miljoonille komponenteille, voi joskus käydä niin, ettei portaalista löydy tarvittavia laitetietoja. Käyttäjien on tähän asti pitänyt luoda tai muokata tällaisia tietoja itse, mikä vie aikaa ja saattaa sitä kautta muodostua kalliiksi. Data Portalin uuden Reuqest-prosessin ansiosta käyttäjät voivat nyt siirtää tämän tehtävän EPLANille. Tämä säästää paljon työtä yksittäisten laitetietojen luomisessa sekä varmistaa standardoitujen tietojen saamisen.

Pyynnöstä laitetietoihin
Jos projektin parissa työskentelevä käyttäjä tarvitsee laitetietoja, joita ei löydy portaalista, hän voi lähettää EPLANille yksittäisiä pyyntöjä laitetietojen luomiseksi. Tarvittavat maksukrediitit näytetään suoraan käyttäjälle, joka voi sitten käyttää krediittikiintiöstään kutakin kyselyä varten tarvittavan krediittimäärän. Näin säästytään hankintatilausten toistuvalta luomiselta ja prosessi on läpinäkyvä mahdollisille sisäisille kustannusrajoituksille. EPLAN-tiimi luo tarvittavat datastandardin mukaiset laitetiedot muutaman päivän kuluessa.

Komponenttietietojen manuaalinen päivittäminen :  historiaa nyt
Data Portal Request Process.jpg: EPLAN Data Portalissa olevan yksinkertaisen pyyntölomakkeen avulla yritykset voivat pyytää tarvittavat tiedot nopeasti.

Tämä uusi palvelu helpottaa merkittävästi yrityksien suunnitteluprosesseja. EPLAN Master Data –liiketoiminnasta vastaava Josefine Heck kertoo: "Data Portalin uusi pyyntöprosessi tarjoaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuen mahdollisimman täydellisten digitaalisten laitetietojen luomisessa". Tuemme asiakkaita tällä tavoin, jotta he voivat keskittyä aidosti arvoa tuottaviin teknisiin tehtäviin."

NFPA-standardin integrointi
Kone- ja laitosrakennusalalla toimivilla yrityksillä on usein edessään haastava tehtävä laatia dokumentteja maakohtaisten standardien mukaisesti. Kiinan ja Yhdysvaltojen kaltaisissa maissa käytetään paikallisia standardeja. Yhdysvalloissa tämä on NFPA-standardi, joka on nyt lisätty EPLAN Data Portaliin. Järjestelmä tarjoaa lisäksi myös integroidun filtterin, jonka avulla laitetietoja voidaan etsiä standardin mukaan. Tämä on maailmanmarkkinoiden seuraava askel kohti aitoa suunnitteluyhteistyötä.

ABB ja Siemens: uudet konfiguraattorit portaalissa
Uusien konfiguraattorien lisääminen on jälleen yksi voitto portaalin käyttäjille: siihen on hiljattain integroitu myös ABB e-Configure. Tämä on globaali konfiguraattori, jolla voidaan valita esimerkiksi moottorinsuojakatkaisijoita, sulakereleitä ja virtakytkimiä. Myös Siemens Electrical Product Finder on nyt osa portaalia. Suunnittelijat löytävät siitä tietoja muun muassa Sirius compact -käynnistimistä, ylikuormitusreleistä ja valvontareleistä.

Komponenttietietojen manuaalinen päivittäminen :  historiaa nyt
ABB e-Configure.jpg: ABB e-Configure-konfiguraattori on nyt integroitu järjestelmään, joten moottoreiden suojaukseen tarkoitettujen katkaisijoiden, sulakereleiden ja virtakytkimien konfigurointi on helppoa EPLAN Data Portalissa.

Laajennettu datastandardi

EPLAN Data Portal sisältää reilusti yli 500 000 komponenttitietoa, jotka täyttävät jo nyt korkealaatuisen datastandardin kriteerit. EPLAN pyrkii asiakkaidensa edun vuoksi ottamaan standardin käyttöön laajemminkin. Ensimmäinen askel on uusien tuoteryhmien määrittely, mukaan lukien nestemäinen energiatekniikka. Tänne on nyt integroitu tuoteryhmiä, joita ei aiemmin ollut saatavilla. Festo on yksi tärkeimmistä nestemäisen energiasektorin toimittajista, ja yritys on ladannut portaaliin datastandardin mukaiset tiedot jo neljäsosasta lähes 50 000 laitteestaan. Käyttäjille tämä tarkoittaa kattavia tietoja, joita voidaan käyttää ja rikastaa koko suunnitteluprosessin ajan.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan