www.engineering-suomi.com
Regloplas

UUTTA: REGLOPLAS jetPulse -sarja kasvaa jetPulse 100L- ja flowControl-järjestelmillä – nämä tarjoavat tehokkaan jäähdytyksen kuumia kohtia sisältäville vaativille painevalukomponenteille

Vaativat painevalukomponentit, kuten autoteollisuuden rakenneosat (megavalut), asettavat erityisiä vaatimuksia lämpötilan valvonnalle ja erityisesti niin sanottujen kuumien kohtien jäähdyttämiselle. REGLOPLAS jetPulse -järjestelmä tarjoaa luotettavan ja taloudellisen ratkaisun painevalumuotin kuumien kohtien jäähdyttämiseen täsmällisesti ja luotettavasti.

UUTTA: REGLOPLAS jetPulse -sarja kasvaa jetPulse 100L- ja flowControl-järjestelmillä – nämä tarjoavat tehokkaan jäähdytyksen kuumia kohtia sisältäville vaativille painevalukomponenteille


Painevalumuotin niin sanottujen kuumien pisteiden jäähdytys on vakiintunut menetelmä, jolla parannetaan geometrialtaan vaativien komponenttien laatua ja mekaanisia ominaisuuksia sekä optimoidaan syklin kestoa. Pääasiassa autoteollisuuden niin sanottujen megavalujen ohjaama suuntaus kohti yhä suurempia komponentteja on lisännyt entisestään tarkkojen pistemäisten jäähdytysjärjestelmien tarvetta ja nostanut vaatimuksia. REGLOPLAS jetPulse -järjestelmä tarjoaa sopivan ratkaisun jokaiseen sovellukseen, kokoonpanoon ja kaikenkokoisille muoteille. REGLOPLAS:in luotettaviksi todettujen paineveden ja -öljyn lämpötilansäätöyksiköiden ja jakelujärjestelmien lisäksi asiakas saa painevalukoneeseensa täydellisen lämpötilansäätöratkaisun yhdestä ja samasta paikasta, mukaan lukien koko järjestelmän valvontaan tarvittavat ohjelmistot, sekä maailmanlaajuisen paikallisen tuen ja palvelun.

Joustava, tarpeisiin mukautuva

REGLOPLAS jetPulse -järjestelmää on saatavana kahdessa koossa (30 l ja 100 l). Kuhunkin yksikköön voidaan liittää jopa kuusi multiJet-jakelulaitetta, joissa kussakin on 8 kanavaa. Nämä jäähdyttävät luotettavasti jopa 64 yksittäistä kuumaa pistettä täsmällisesti ja sykliohjatusti. Järjestelmää täydentää kunkin yksittäisen kanavan virtausnopeuden valvonta REGLOPLAS flowControl -järjestelmällä. Järjestelmä havaitsee ongelmat yksittäisissä jäähdytyskanavissa varhaisessa vaiheessa ja välttää siten laatuongelmista ja varhaisessa vaiheessa tapahtuvasta hylkäyksestä aiheutuvat kustannukset. Profibus-liitäntä takaa yksinkertaisen kommunikoinnin jetPulse-järjestelmän ja painevalukoneen välillä.

Tehokas, älykäs ja energiaa säästävä

JetPulse 100L käyttää taajuusohjattua moniportaista ja hiljaista pumppua, jonka virtausnopeus on jopa 100 l/min ja jonka järjestelmäpaine on jopa 30 baaria. Pumppu tarjoaa energiansäästötoiminnon ja se aktivoidaan vain tarvittaessa jäähdytystä. Järjestelmä valvoo ja ohjaa älykkään teknologian avulla pumpun painetta, lämpötilaa, virtausnopeutta ja tehoa. Tämä takaa erinomaisen stabiilisuuden ja parhaan mahdollisen turvallisuuden jäähdytysprosessin aikana. Älykäs prosessinvalvonta auttaa vikojen ennakoimisessa seuraamalla jatkuvasti käytönaikaisia tietoja ja ilmoittamalla, jos arvot poikkeavat yksilöllisesti määritettävistä raja-arvoista. Jokainen jetPulse-jäähdytysjakso sisältää automaattisen ytimen rikkoutumisen ja vuotojen valvonnan. Tämä pysäyttää painevalukoneen välittömästi, jos järjestelmä havaitsee poikkeavan arvon. Tällä vältetään työkalun mahdollinen vaurioituminen. Koko järjestelmää ohjataan ja sen yksittäiset parametrit asetetaan yksinkertaisen ja käyttäjäystävällisen Siemensin HMI-kosketusnäytön avulla. Tämä esittää tiedot graafisesti helposti ymmärrettävässä muodossa.

Taloudellinen kokonaisjärjestelmä yhdestä paikasta

jetPulse-järjestelmä tarjoaa asiakkaille kattavan järjestelmän kehittyneellä komponenttiarkkitehtuurilla yhdestä ja samasta paikasta. Lujatekoiset ja kompaktit yksiköt voidaan helposti ja nopeasti integroida uusiin tai jo olemassa oleviin painevalulaitoksiin. Ne parantavat prosessin luotettavuutta sekä tuotteen laatua. Ne myös tasoittavat tuotteen laatua ja lyhentävät kuumia kohtia sisältävien vaativien komponenttien sykliaikoja alhaisin investointikustannuksin. REGLOPLAS jetPulse laskee yksikkökustannuksia ja parantaa komponenttien laatua, mikä parantaa kilpailukykyä kestävällä tavalla.www.regloplas.com


  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan