www.engineering-suomi.com
PEPPERL+FUCHS FACTORY AUTOMATION

Pepperl+Fuchs laajentaa IO-Link-tuotevalikoimaansa UHF-RFID-lukijalla

IUT-F191-IO-V1-lukijan avulla Pepperl+Fuchs täyttää aukon tuotevalikoimassaan ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden käyttää UHF-RFID-teknologiaa helposti.Viime vuosina IO-Link on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla ja sen käyttö on yleistynyt nopeasti. Yksi syy sen suosioon on standardoitu rajapinta, jonka ansiosta asiakkaat voivat integroida useita erilaisia antureita helposti ja yhtenäisellä tavalla. Muita IO-Linkin etuja ovat nopea asennus ja laitteen helppo vaihto käyttökohteessa. Nykyistä IO-Linkille tarkoitettua HF-RFID-valikoimaa (13,56 MHz) laajennetaan nyt UHF-lukijalla.


Pepperl+Fuchs laajentaa IO-Link-tuotevalikoimaansa UHF-RFID-lukijalla

 

UHF RFID-lukija IUT-F191-IO-V1

IUT-F191-IO-V1 täyttää HF- ja RFID-järjestelmien sekä Pepperl+Fuchsin jo saatavana olevien UHF-järjestelmien välisen aukon. IUT-F191-IO-V1-lukijaa käytetään tilanteissa, joissa HF-järjestelmien tunnistusetäisyys ei enää riitä, tai joissa asiakkaat suosivat UHF-ratkaisua muista syistä, esimerkiksi siksi, että asiakkaat käyttävät jo UHF-ratkaisua muualla ja haluavat pitäytyä siinä. Useissa sovelluksissa noin 1 metrin luku- ja kirjoitusetäisyys on täysin riittävä. Lisäksi IO-Link-rajapinta mahdollistaa helpon ja kustannustehokkaan integroinnin olemassa oleviin IO-Link-verkkoihin, nopean käyttöönoton ja vaihdettavuuden. Easy Mode – joka on jo tuttu IO-Linkkiä käyttävistä HF-RFID-luku/kirjoituslaitteista – vähentää käyttäjän ohjelmointityötä ja helpottaa UHF-RFID-sovelluksien käyttöä. Asiantuntijatilassa voidaan käyttää myös edistyneempiä asetusvaihtoehtoja.


Pepperl+Fuchs laajentaa IO-Link-tuotevalikoimaansa UHF-RFID-lukijalla
IUT-F191-IO-V1 kuljetinlinjalla


Pepperl+Fuchs laajentaa IO-Link-tuotevalikoimaansa UHF-RFID-lukijalla
IUT-F191-IO-V1 säiliöiden desinfioinnissa

Sovelluksia ovat esimerkiksi intralogistiikka, jossa koneille toimitettavat materiaalit on tunnistettava ennen jatkokäsittelyä virheiden ja siten tuotantoprosessin häiriöiden välttämiseksi ja jossa tuotteiden on oltava jäljitettävissä koko valmistusprosessin ajan.


Pepperl+Fuchs laajentaa IO-Link-tuotevalikoimaansa UHF-RFID-lukijalla
 
IUT-F191-IO-V1 intralogistiikassa

Mahdollisia käyttökohteita ovat myös kuljetinlinjat ja automatisoidut varastointijärjestelmät, joissa IO-Linkiä jo käytetään muiden anturitekniikoiden ja komponenttien kytkemiseen.


Pepperl+Fuchs laajentaa IO-Link-tuotevalikoimaansa UHF-RFID-lukijalla
RFID-luku/kirjoituslaitteet IO-Link-liitännällä

www.pepperl-fuchs.com

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan