www.engineering-suomi.com
PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

Kaksiosainen ylijännitesuoja M-LB-4000

Modulaarisuus, silmukan irrotustoiminto ja jopa SIL 3 -tasoinen signaalijohtimien vikavalvonta IEC/EN 61508 -standardin mukaisesti - nämä ominaisuudet yhdistyvät Pepperl+Fuchsin uudessa M-LB-4000-ylijännitesuojajärjestelmässä.


Kaksiosainen ylijännitesuoja M-LB-4000
Vikatilamoduulin kaksi komponenttia (kumpikin ulkoisia) valvovat suojausmoduulien tilaa. Tässä käytetään kahta lohkoa luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sekä turvallisen alueen kaksisuuntaisia signaaleja varten.

Laitteet rajoittavat signaalijohtimiin indusoituneita transientteja. Näitä saattaa syntyä esimerkiksi salamaniskusta tai hakkurivirtalähteistä. 2-kanavaiset moduulit parantavat laitoksen käytettävyystasoa: Koska kaikki suojatoiminnot sijaitsevat irrotettavassa suojamoduulissa, laitteen vaihto ei edellytä johtojen uudelleenkytkemistä.

M-LB-4000 koostuu kaksiosaisesta ylijännitesuojauksesta ja kaksiosaisesta vikatilan valvontajärjestelmästä.

Suojausmoduuli sisältää kaikki suojauskomponentit. Se voidaan vaihtaa ilman työkaluja samalla kun perusmoduuli jatkaa toimintaansa. Laitteen etupaneelissa sijaitseva merkkivalo ilmaisee laitteen tilan. Kun suojausmoduuli vedetään pois paikaltaan, vastaava signaalipiiri pysyy kytkettynä DIN-asennuskiskoon kiinnitettyyn perusmoduuliin. Irrotusprosessi ei aiheuta signaalin keskeytymistä, mikä tarkoittaa, että suojausmoduuli voidaan vaihtaa ilman että se häiritsisi tehtaan toimintaa.


Kaksiosainen ylijännitesuoja M-LB-4000
M-LB-4000: Kaksiosainen vikatilamoduuli (ulkoinen) ja perusmoduuli luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sekä turvallisen alueen kaksisuuntaisia signaaleja varten. Suojausmoduuli sijaitsee keskellä.

M-LB-4000-piirin käyttöönotto ja huolto on helppoa käyttämällä piirin irrotustoimintoa sekä keskeytymättömän suojausmoduulin korvausta operaation aikana.

Jos suojausmoduulia käännetään 180 astetta ja se asetetaan paikoilleen, integroitu erotustoiminto katkaisee signaalipiirin. Tämä helpottaa huoltotyötä ja piirien tarkistamista sekä mahdollistaa, että eristyskokeet suoritetaan käyttöönoton tai toistuvan testauksen aikana.

Vikatilamoduulin kaksi komponenttia valvovat useiden ylijännitesuojien tilaa. Sarja koostuu kahdesta osasta: optisesta lähettimestä/vastaanottimesta sekä optisesta poikkeutusyksiköstä. Jos jossakin valvottavassa esteessä ilmenee vika, optinen signaali katkeaa ja vika tunnistetaan. Vikatilamoduuli tarjoaa ledejä käyttävän tilanilmaisimen, joka mahdollistaa ylijännitesuojan visuaalisen tarkastuksen säännöllistä testausta koskevien normatiivisten vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi laite voi lähettää tilaviestin, jonka avulla vikaantunut lohko voidaan tunnistaa. Yksi vikatilamoduuli voi valvoa jopa 50 moduulia.

Moduulien pieni leveys (6 mm) säästää tilaa kytkentäkaapissa. Nykyiset tavalliset irrotuslohkot voidaan korvata näillä moduuleilla kokorajoituksista riippumatta.

www.pepperl-fuchs.com

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan