www.engineering-suomi.com
EPLAN

Tehokasta suunnittelua huipussaan

Yrityksen suunnitteluratkaisun tulisi ideaalisesti tukea myös yrityksen digitalisointistrategiaa. Mutta miten se voidaan toteuttaa parhaalla tavalla? Ratkaisutoimittaja Eplan ja sen yhteistyökumppani Cideon esittelevät messuosastonsa ytimessä »Tehokkuuslaboratorion» Hannoverin messujen aikana - suunnitteluprosessien systemaattisen digitalisoinnin perustaksi asetetaan tehokkuus/tavoite-vertailu ja vierailijoiden kanssa työskennellään keskustellen. Pilviratkaisuihin johtanut polku vie yritystä myös eteenpäin: Eplan eView esitellään vierailijoille Eplan ePulse -järjestelmän ensimmäisenä ratkaisuna. Kolmas fokusalue on integroitu arvoketju yhteistyössä Rittal-kumppanimme kanssa.

Monheim, Saksa, 6. helmikuuta 2019 - Eplanin ja Cideonin yhteisen messuosaston ytimessä tämän vuoden Hannoverin messuilla on tehokkuuslaboratorio. Suunnittelun tekeminen tuottavammaksi ei loppujen lopuksi ole ainoa haaste jonka yritykset tänä päivänä kohtaavat. Yrityksen suunnitteluprosessien pitäisi olla tukemassa myös digitalisointia. Eplanin konsultit työskentelevät messuilla asiakkaiden kanssa nykytilanteen analysoimiseksi, tavoitteenaan tunnistaa suunnittelun piirissä olevat optimointimahdollisuudet, prosessit ja datavirrat sekä tarjota ideoita, jotka päätöksentekijät voivat ottaa käyttöön yrityksissään. Muokatusta ja tuottavasta tiedonsiirrosta tulee tällä tavalla todellisuutta. 

Eplan ePulse - uusi pilvijärjestelmä
Uusi Eplan eView -järjestelmä, joka tuo Eplan projektin pilveen, on ollut saatavana vuoden alusta lähtien. Käyttäjät voivat jakaa projekteja ja kommentoida niitä suoraan pilvessä. Eplan eView on ensimmäinen vaihe uudesta järjestelmästä, joka nostaa tämän vuoden messuvaikutelman pilviin Eplan ePulse -brändin alla. Tämä laajentaa Eplan Platformia täydellisesti räätälöidyillä pilvisovelluksilla sekä mahdollistaa sen, että suunnittelu voi työskennellä verkottuneesti ja ongelmattomasti. Pohja on tehty hyödyntämällä nykyistä sovellusvalikoimaa: »Tavoitteemme on rakentaa Eplan ePulse -järjestelmän kautta maailmanlaajuinen suunnitteluverkosto sekä tarjota jatkuvasti uusia lisäarvoltaan korkeita toimintoja», sanoo Eplanin pilvipalveluista vastaava varatoimitusjohtaja Hauke Niehus. »Kehitystiimimme työskentelevät tästä syystä parhaillaan useiden ideoiden parissa.» Niehus näkee pilviympäristön korkean joustavuuden selkeänä etuna, mikä tarkoittaa, että tiimit voivat reagoida nopeasti asiakaspalautteeseen. »Tämä mahdollistaa, että optimoimme ratkaisut lyhyellä varoitusajalla.» Uusi järjestelmä tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia suunnitteluyhteistyöhön - mukaan lukien pilvestä-pilveen-yhteydet, jotka esitellään käyttämällä esimerkkejä parhaista käytännöistä huolto- ja ylläpito-osastoilta.


Visioista keskusteleminen: tulevaisuuslaboratorio

Jatkossa Eplan ePulse -järjestelmässä tarjottavat sovellukset eivät rajoitu Eplan-tuoteperheeseen. Kuten Niehus selittää, »Me työskentelemme asiakkaidemme ja alan kumppaneidemme kanssa tämän parissa.» Aivan uusi, varta vasten muodostettu tulevaisuuslaboratorio mahdollistaa innovatiiviset tulevaisuutta koskevat keskustelut Hannoverin messuilla. Kutsumme kaikki tulevaisuutta ajattelevat kehittäjät, mukaan lukien visionääriset ajattelijat, testaamaan prototyyppejä ja jakamaan omat tulevaisuuden pilviympäristöjä koskevat vaatimuksensa. Tämä dialogi on Eplanille tärkeää, jotta se pystyisi suuntaamaan ratkaisunsa oikein ja viime kädessä koordinoimaan valikoimaansa markkinoiden tarpeiden mukaan sekä jatkuvasti parantamaan ja kehittämään sitä.

Eplan Platform: jatkuvasti rikastuttamassa projekteja
Eplan Platformin versio 2.8 on ollut saatavana viime vuoden lopusta lähtien ja tekniset parannukset jatkuvat. Yksi huomioalueista Hannoverissa on Eplan Preplanning: käyttäjät saavat parhaan mahdollisen tuen ja yksinkertaistetun näytön prosessiautomaation korkeamman tason PCT-loopeista, uusia vaihtoehtoja suunnitteluobjektien käsittelyyn sekä uusia makroja rakennusautomaatioon. Myös johdinsarjojen suunnittelu on Eplan Harness proD –ohjelmalla innostavaa: projektin tiedot jaetaan sekä Eplan Pro Panel -järjestelmän että Eplan Electric P8 -järjestelmän kanssa, mikä tekee prosessien integroimisesta läheisten suunnittelualojen kanssa vielä aiempaakin helpompaa.
(Yksinkertainen) prosessi tavoitteena

Rittal ja Eplan automatisoivat ja teollistavat ohjauskaappien ja kytkinlaitteiden suunnittelun. Yhteistyökumppanit työskentelevät Hannoverissa yhdessä esitelläkseen valtavaa etua, joka arvoketjun digitalisoinnista ja automatisoinnista on saatavana, sekä sitä miten tuotanto- ja kokoonpanoaikoja voidaan merkittävästi lyhentää jo pelkästään johdotuksen osa-alueella. Demonstraatiot näyttävät tien piirikaaviosta 3D-johdotukseen ja yksittäisten johdinten automaattiseen valmistukseen sekä lopuksi niiden asennukseen lopullisessa ohjauskaapissa. Toinen ydinajatus on digitaalinen laite-ja osatietojen tuottaminen ja tuotekonfiguraatiot suunnitteluprosessin ja työn esivalmisteluprosessien aikana, jotta syntyy tehokas ketju digitaalisen kaksoiskappaleen ja digitaalisesti yhdistetyn valmistuksen hyötykäyttöön.

Cideon esittelee Hannoverin messuilla uusimman ohjelmistoversion Autodeskin tuotesuunnittelu- & valmistuskokoelmasta. Messuilla esitetään myös vaikuttavia demonstraatioita, joissa suunnittelu on integroitu SAP ERP -järjestelmään, jolloin suunnittelutiedot ja osalistat ovat suoraan jatkokäsittelyprosessien käytettävissä. Lisätietoja osoitteessa: www.eplan.de/hm19

 

  

Tehokasta suunnittelua huipussaan 

Hauke Niehus. Hauke Niehus.jpg: »Tavoitteemme on rakentaa Eplan ePulse -järjestelmän kautta maailmanlaajuinen suunnitteluverkosto sekä tarjota jatkuvasti uusia lisäarvoltaan korkeita toimintoja», sanoo Eplanin pilvipalveluista vastaava varatoimitusjohtaja Hauke Niehus.
 

 

Tehokasta suunnittelua huipussaan

HM2018.jpg: Eplan ja Cideon esittelevät Hannoverissa jälleen uusia pilviratkaisuja sekä kiinnostavia ideoita tehokkaasta suunnittelusta.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan