www.engineering-suomi.com
EPLAN

E4TC määrittää potentiaalin Aachenin RWTH-kampuksella Uusi tutkimus: »Suunnittelu 4.0»

Eurooppalainen 4.0-muutoskeskus (E4TC, European 4.0 Transformation Center ) Aachenin RWTH-kampuksella on tutkinut suunnittelun, ohjaustekniikan sekä koneiden ja tehdasjärjestelmien teknisten suunnitelmien strategista digitalisointia. 38-sivuinen tutkimusraportti nimeltä »Suunnittelu 4.0» perustuu kahdeksan kuukauden kenttätutkimukseen, jossa käsiteltiin saksalaisia konevalmistajia (valmistavat sekä sarjatuotteita että erikoiskoneita), suunnittelutoimistoja sekä komponenttivalmistajia. Suunnittelusta löytyvän potentiaalin ja toteutettavien toimenpiteiden kvantifiointiin kehitettyjä menetelmiä voidaan nyt ensimmäistä kertaa käyttää nykyisten suunnittelutyönkulkujen hyvin perusteltuun arviointiin sekä sarjatuotannossa että erikoiskoneiden valmistuksessa. Tutkimuksen keskeinen lopputulos: suunnitteluprosessien osittaisella automatisoinnilla saavutetaan optimaalinen kustannus-hyöty-suhde.

E4TC määrittää potentiaalin Aachenin RWTH-kampuksella  Uusi tutkimus: »Suunnittelu 4.0»
Suunnittelu 4.0 - tutkimus: Uusi »Suunnittelu 4.0»-tutkimus - saatavana ainoastaan Eplanin kautta - korostaa mielenkiintoisia toiminta-alueita suunnittelutehokkuudessa. Arvoketjun tehokkuuden parantamistavat kartoitetaan perinteisiä menetelmiä käyttämällä, standardisoinnista automaatioon.

E4TC:n tutkijat Aachenissa Saksassa muodostivat aluksi suunnittelutyönkulun mallin ja viisi tehokkuustasoa sisältävän arviointimatriisin. Tehokkuustasomatriisi sisältää menetelmien/työnkulkujen yksityiskohtaiset kuvaukset ja sitä täydentää käyttötasomatriisi, joka kuvaa ja arvioi CAE-ohjelmiston käyttöä. Tämä toimii ennakkoedellytyksenä Suunnittelu 4.0:lle. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä kymmentä konevalmistuksen suunnittelulle tyypillistä prosessivaihetta (sarja/erikoiskoneet). Muodostettu suunnittelutyökulun malli sisältää tilaussyklin tyypilliset työvaiheet.


E4TC määrittää potentiaalin Aachenin RWTH-kampuksella  Uusi tutkimus: »Suunnittelu 4.0»
Dr. Thomas Gartzen_E4TC.jpg: »Standardisoinnin ja automatisoinnin kautta saavutettavat potentiaaliset aika- ja kustannussäästöt ovat täysin yrityksen saavutettavissa,» sanoo E4TC:n toimitusjohtaja tri. Thomas Gartzen.

Suunnittelutyökulun malli / tehokkuusmatriisi

Tutkijat keskittyivät suunnittelun, osaluetteloiden, raporttien, ohjauskaappisuunnitelmien sekä laitteiden ja mallien aihealueisiin. Syyt tälle ovat selvät: »Näiden prosessivaiheiden riippuvuudet asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin ovat usein varsin alhaiset tai niitä ei ole lainkaan,» sanoo E4TC:n toimitusjohtaja tri. Thomas Gartzen. »Yrityksillä on näillä alueilla täydet mahdollisuudet saavuttaa potentiaalisia aika- ja kustannussäästöjä standardisoinnin ja automatisoinnin kautta.» Arvoketjun tehokkuuden parantamistavat kartoitetaan perinteisiä menetelmiä käyttämällä, standardisoinnista automaatioon. Jotta kunkin työvaiheen tehokkuutta voitaisiin arvioida, työkulkumenetelmät skaalattiin tutkimuksessa viiteen vaiheeseen - joissa suunnittelun tehokkuustaso (eLevel) voidaan havaita.


E4TC määrittää potentiaalin Aachenin RWTH-kampuksella  Uusi tutkimus: »Suunnittelu 4.0»
Graphic standardisation.jpg: Suunnitteluajan ja standardisoinnin työmäärä suunnittelumenetelmästä riippuen.


E4TC määrittää potentiaalin Aachenin RWTH-kampuksella  Uusi tutkimus: »Suunnittelu 4.0»
Graphic Engineering Efficiency.jpg: Tulokset: Suunnittelutehokkuuden referenssikuvaaja


E4TC määrittää potentiaalin Aachenin RWTH-kampuksella  Uusi tutkimus: »Suunnittelu 4.0»
Graphic Engineering Time ETO.jpg: Suunnitteluvaiheisiin (1-8) vaadittava tyypillinen aika prosentteina, oletuksena eLevel2.

Lisäpotentiaali

Tutkijat määrittelivät kerättyjä tietoja käyttämällä, että yrityksien tehokkuus voi kasvaa 20 prosenttia kun ne siirtyvät yhdeltä eLevel-tasolta toiselle. Laiteorientoituneet työmenetelmät tuovat noin 25 prosentin ajansäästön piirikaavioiden luonnissa. Käyttäjät käyttävät puolet enemmän aikaa luodessaan piirikaaviot tuotetoiminnoille piirikaaviokirjaston avulla. Osittaisen automaation lisääminen tuo lisäksi 25 prosentin aikasäästön piirikaavioiden luontiin. Standardisoinnin lisääminen eliminoi raporttien luonnin kokonaan.

Voit ladata tutkimuksen ilmaiseksi osoitteesta: eplan.de/engineering-4.0

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan