www.engineering-suomi.com
EPLAN

Lisäarvon luomismahdollisuuden korostaminen helpolla tavalla

Miten arvoketju voidaan optimoida erityisesti sähkökeskuksia varten? Mikä on yrityksien asema nykyään saatavana olevien digitalisoituihin ja automatisoitujen työmenetelmien suhteen? EPLAN esittelee PAM-taulukon (Panel Building Automation Matrix). Se perustuu 150 yrityksen kenttätutkimukseen ja se sisältää määriteltyjä tapaustutkimuksia. Eplanin konsultit käyttävät PAM:ia analysoidessaan yksittäisten asiakaskohtaisten sähkökeskusprosessien tilan muutamassa minuutissa. Vertailukohteiden käyttö tuo esille erityiset säästömahdollisuudet, jotka EPLAN ja Rittal voivat toteuttaa samanaikaisesti koneteknologian, ohjelmiston ja konsultoinnin alueella.

Lisäarvon luomismahdollisuuden korostaminen helpolla tavalla
PAM.jpg: Eplan esittelee sähkökeskusten automatisointi taulukon (PAM), joka perustuu 150 yrityksen kenttätutkimukseen ja joka sisältää määriteltyjä tapaustutkimuksia.

Koko arvoketjun digitalisointi ja tietojen yhdenmukaisuus kaikissa prosesseissa ja järjestelmissä - nämä ovat ennakkovaatimuksia sähkökeskusten valmistuksessa ja suunnittelussa. Mikä kuitenkin on alalla vallitseva digitalisoimisen taso? Mistä voidaan löytää lisää mahdollisuuksia? Monet yritykset eivät tiedä mistä aloittaa.

Työmenetelmien analysoiminen käyttämällä vertailukohteita
EPLAN voi auttaa tässä asiassa: uusi ohjelmistopohjainen menetelmä käyttää 150 eri puolilla maailmaa toimivan yrityksen kattavaa kenttätutkimusta määrittääkseen optimointimahdollisuudet, jotka ovat helposti saavutettavissa läheisessä yhteistyössä Eplanin ja Rittalin koneiden, ohjelmien ja konsultoinnin kanssa. Tämän toteutuksen tervetulleena lisävaikutuksena on tuotannon korkeampi digitalisointi sekä toistuvien tehtävien automatisointi. »Sähkökeskusten automatisointitaulukko (PAM) on työkalu, jonka olemme kehittäneet yritysten ohjaustekniikkaa ja sähkökeskuksia koskevien työmenetelmien analysoimiseen. Se näyttää hyödyntämättömät mahdollisuudet valmistusprosesseissa» sanoo Eplanin toimitusjohtaja Haluk Menderes.

PAM tarjoaa sähkökeskusten valmistuksen nykyisen työnkulun analysoinnin ja arvioinnin kannattavuuden ja tehokkuuden suhteen. Arviointi sisältää suositukset optimoinnista, toteutuksesta ja tarvittavista investoinneista. Erityisen kiinnostavaa asiakasnäkökulmasta on tarkat listaukset ajansäästöistä työnkulun eri osa-alueilla, mukaan lukien johdotus, laitteiden merkintä sekä NC-tuotanto. Tarkka ROI-analyysi tarjoaa tiedon siitä, milloin esimerkiksi ohjelmistoinvestointi maksaa itsensä takaisin.

Lisäarvon luomismahdollisuuden korostaminen helpolla tavalla
Haluk Menderes.jpg: »Sähkökeskusten automatisointitaulukko (PAM) on kehittämämme työkalu, joka analysoi yrityksen ohjauskeskusten ja sähkökeskusten suunnittelua ja valmistusta koskevat työmenetelmät lähes nappia painamalla ja näyttää hyödyntämättömät mahdollisuudet valmistusprosesseissa» sanoo Eplanin toimitusjohtaja Haluk Menderes.

Ammattitaitoinen neuvonta - luotettavat tulokset
EPLAN on käyttänyt PAM:ia globaalisti toukokuun 2019 alusta lähtien ja palaute ensimmäisiltä asiakkailta Yhdysvalloissa on innostunutta. »PAM:issa EPLAN on yhdistänyt saamansa vuosikymmenien kokemuksen sähkökeskuksista meidän työtämme varten sopivaksi personalisoiduksi ROI-suunnitelmaksi» sanoo A&E Engineeringin johtaja Wright Sullivan. Jacob Wilson, Design Ready Controlsin myynnin ja tuotekehityksen suunnittelupäällikkö, sanoo: »PAM pystyi toistamaan tarkalleen nykyisen toimintamme ja valmistusaikamme vain kahdenkymmenen minuutin arvioinnin jälkeen.» Tämä luonnollisesti kannustaa Eplania ja Rittalia lisäämään analyysiin tulevaisuudessa lisää prosessivaiheita. Suunnitelmiin kuuluu myös Rittalin ohjelmistotyökalujen integroiminen - samoin esimerkiksi ROI-arviointi uuden Rittal johdin terminaalin hankinnasta johdotuksen automatisoimiseksi tai täysautomaattisen Perforex-työstökeskuksen ostamisesta. PAM-analyysin suorittaa myyntiosasto. Se on luonnollisesti ilmainen eikä se ole riippuvainen EPLAN tai Rittal -tuotteiden ostamisesta.

Tutkimus osoittaa: Digitaalinen manuaalisen sijasta
Sähköteknikolta vie keskimäärin 4,5 minuuttia asentaa ohjauskaappiin sähkökytkentä sähkökaavion mukaisesti. Noin 31 prosenttia ajasta kuluu puhtaasti valmistelutöihin - mukaan lukien kaavion lukeminen sekä lähtö- ja päätepisteiden löytäminen. 13 prosenttia työajasta menee johtojen valmistelemiseen - esimerkiksi johtojen pituuksien arvioimiseen. Loput 56 prosenttia työstä menee varsinaiseen johdotukseen, kuten määräpituuteen katkaisun ja johtimen vientiin. (1) On ennemminkin sääntö kuin poikkeus, että asentajan on johdotusprosessin aikana katsottava sähkökaaviota useita kertoja saadakseen tarpeelliset tiedot ja saadakseen tarvittaessa lisätietoja. Tämä johtaa siihen, että noin kolmannes työajasta menee dokumenttien lukemiseen ja asiantuntijatulkintaan. Jos olemme rehellisiä, tämä voitaisiin suorittaa paljon paremmin - nimittäin digitaalisesti! Valinta kohdistuu Eplan Smart Wiring-ohjelmaan, jossa tiedot perustuvat jo vahvistettuun digitaaliseen prototyyppiin, joka tuottaa ainoastaan oikeita tuloksia.

Lisäarvon luomismahdollisuuden korostaminen helpolla tavalla
Integrated Value Chain.jpg: Nykyään ohjauskeskusten ja sähkökeskusten prosessit on suoritettava nopeammin, taloudellisemmin ja tarkemmin. Eplanilla ja Rittalilla on vastaukset.

Tavoite: integroidut prosessit
Yhdistämällä suunnittelun ja tuotannon EPLAN ja Rittal luovat täydellisesti koordinoidut ohjelmistoratkaisu-, järjestelmäteknologia- sekä kone ja palveluyhdistelmät. Lisäarvo on itsestään selvä: integroidut ratkaisut mahdollistavat myös tuotevalmistusprosessien tuottavuuden ja tehokkuuden integroidun kasvun. Tästä syystä aiemmin mahdollisesti irrallisina nähdyt suunnittelu ja toisaalla töiden valmistelu ja tuotanto on integroitu jatkuvaksi prosessiksi. Laitteiden digitaaliset tiedot, ohjelmistopohjaiset työkalut ja tuotannon standardisoidut rajapinnat ovat ennakkovaatimuksia tehon saavuttamiseksi.

Lisäarvon luomismahdollisuuden korostaminen helpolla tavalla
Schaltschrank.jpg: Ohjauskeskusteknologian ja sen komponenttien kasvava kompleksisuus, asiakkaiden yksilölliset toiveet, kansalliset ja kansainväliset standardit, viimehetken muutokset ja yhä tiukemmat toimitusaikataulut asettavat valtavia kustannuspaineita sähkökeskuksien valmistukselle.

Taustaa:
Ohjauskeskusteknologian ja sen komponenttien kasvava kompleksisuus, asiakkaiden yksilölliset toiveet, kansalliset ja kansainväliset standardit, viimehetken muutokset ja yhä tiukemmat toimitusaikataulut asettavat valtavia kustannuspaineita sähkökeskuksien valmistukselle. Sen sijaan, että tulevaisuudessa luotetaan keskeisinä tuotantodokumentteina tiedostokansioihin ja käyttölaiteluetteloihin, kokoonpanosuunnitelmiin ja kaavioihin, ohjaustekniikan ja sähkökeskusten lisäarvoprosessit on tehtävä nopeammiksi, taloudellisemmiksi ja tarkemmiksi. Tämä vaatii ajattelutavan muutosta sektorilla, joka on pääosin jäänyt perinteiden kahlitsemaksi. Yritykset ovat kuitenkin havainneet, että parhaat mahdollisuudet päästä kilpailijoiden edelle ja luoda ainutlaatuisia myyntivaltteja löytyvät niiden arvoketjun yksilöllisestä suunnittelusta.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan