www.engineering-suomi.com
NSK

NSK-laakerit säästävät virvoitusjuomatehtaalle vuosittain 10 874 euroa

Englannin johtava virvoitusjuomien valmistaja kärsi laakerien ennenaikaisesta vikaantumisesta automaattisessa pullojen etikettikoneessa. Ongelma ratkesi vaihtamalla NSK:n kestorasvattuihin, non-contact tiivisteillä varustettuihin urakuulalaakereihin. Laakereiden vaihto on kasvattanut laakereiden käyttöikää kertoimella 52, mikä puolestaan synnyttää vuotuiset 10 874 euron säästöt.

Virvoitusjuomatehdas turhautui siihen kun laakerit vikaantuivat tuntemattomasta syystä viikoittain ja kutsui NSK:n asiantuntijatiimin suorittamaan täyden sovellusarvion. Ongelman pohjimmaisen syyn selvittäminen oli tärkeää, koska kone oli yritykselle tärkeä tuotantotekijä, jonka nopeus ja volyymi olivat korkeat. Käytetyt urakuulalaakerit vaihdettiin joka viikko, koska niiden käyttöikää ei voitu taata yhtään pidemmäksi aikaa.

Virvoitusjuomavalmistaja epäili, että laakerivikojen aiheuttaja olisi pullojen päälle asetettavien muovisukkien sisäpinnan jauhopinnoitteesta aiheutuva kontaminaatio. NSK:n arviointi osoitti kuitenkin että ongelma ei ollut kontaminaatio. Ongelman havaittiin syntyvän aivan eri lähteestä.

NSK:n asiantuntijat tutkivat sovellusarvion ja AIP-lisäarvo-ohjelman puitteissa kuusi vikaantunutta laakeria ja havaitsivat ongelmien todellisen lähteen olevan jäännösmagnetismi, mikä synnytti pyörrevirtajarrutusta. Magnetismin lähde kuuluu luonnollisena osana sukittamisprosessiin. Tämä prosessi alkaa avaamalla muovikalvosta valmistettu sukka ennen kuin se asetetaan alapuolella olevaan ohjaimeen. Laakerit sijaitsevat karassa, jota magneetit pitävät paikoillaan. Karan avulla rullat voivat ohjata sukkaa halutulla tavalla.

Kattavan analyysiprosessin lopuksi perussyyksi tunnistettiin jäännösmagnetismi. Prosessi alkoi vikaantuneiden laakereiden purkamisella, jolloin niiden sisäinen rakenne voitiin arvioida tarkasti. Kaikissa laakereissa havaittiin samankaltaisia piirteitä, mukaan lukien erittäin hioutunut ulkopinta, mikä viittaa virheelliseen rotaatioon ja rullan/sukan liukumiseen ulkopinnalla.

Toinen vikaantuneissa laakereissa havaittu piirre oli vierintäpinnalla oleva kevyt kuorrutus ja joillain alueilla näkyi myös jälkiä. Kuorrutusilmiö on tyypillinen metallisia laakeripitimiä käyttäville laakereille, vaikkakin kuorrutus vaikutti voimakkaammalta kuin mitä normaalisti voitaisiin odottaa.

Näistä pienistä vioista huolimatta laakerit näyttivät NSK:n tiimin mielestä olevan suhteellisen hyvässä kunnossa. Itse asiassa vierintäpinnoilla oli hyvin vähän merkkejä siitä, että laakereihin olisi päässyt epäpuhtauksia tai että niissä olisi merkittäviä vaurioita, jotka olisivat saattaneet aiheuttaa virvoitusjuomatehtaalla havaitun laakereiden nykivän tai epätasaisen rotaation.

Sen sijaan laakerikehien, kuulien ja laakeripitimen korkea magneettisuus tarjosi tärkeän vinkin. Magneetit sijaitsivat karassa lähellä laakereita, mikä teki niistä mahdollisia syyllisiä. Riippuen siitä miten magneettikentän polariteetti oli vaikuttanut komponentteihin, on todennäköistä, että kuulat ja laakeripidin olivat magnetisoineet sisä- ja ulkorenkaat, ja tämä aiheutti laakereiden nykivän ja epätasaisen rotaation. NSK:n insinöörit tulivat myös siihen johtopäätökseen, että voimakas magneettikenttä edisti kulumispintojen tavallista voimakkaampaa kuorruttumista. Toisena tekijänä pidettiin kuitenkin rasvan puutetta laakereissa joka aiheutti metallipintojen kulumista.

Virvoitusjuomatehdas tutki mahdollisuutta vähentää voimakkaan magneettikentän aiheuttamia ongelmia siirtämällä karan magneetteja kauemmaksi laakereista. Tämä muutos näytti kuitenkin mahdottomalta tehdä, joten tarvittiin toisenlaisia laakereita.

NSK ehdotti, että kestovoidellut, non-contact tiivisteillä varustetut laakerit olisivat parempi vaihtoehto. Lisäksi muovinen laakeripidin vähentäisi metallin määrää laakerissa ja näin ollen vähentäisi magneettikentän muodostumista. Näissä ajatuksissa NSK suositteli yrityksen 627-sarjan urakuulalaakereita ja polyamidihartsista valmistettua T1X-laakeripidintä MC5-välyksillä ja suojilla.

Ratkaisu johti laakereiden käyttöiän merkittävään kasvamiseen yhdestä viikosta yhteen vuoteen. Tämä johti vuotuisiin 10 874 euron säästöihin, jotka saatiin pienemmistä laakeri- ja työvoimakustannuksista.

Virvoitusjuomatehdas säästää vuosittain 10 874 euroa alettuaan käyttää NSK:n urakuulalaakereita muovisella laakeripitimellä


NSK-laakerit säästävät virvoitusjuomatehtaalle vuosittain 10 874 euroa

 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan