www.engineering-suomi.com
LEROY-SOMER

Dyneo+ -moottoreilla merkittävästi pienempi energiankulutus teollisiin kylmäjärjestelmiin

Nidec Leroy-Somer on yli 40 vuoden ajan parantanut teollisten kylmäjärjestelmien tuottavuutta moottoreillaan ja taajuusmuuttajillaan. Uudet Dyneo+ -sarjan IE5-hyötysuhdeluokan moottorit parantavat teollisten kylmäjärjestelmien energiatehokkuutta, suorituskykyä ja luotettavuutta.

Dyneo+ -moottoreilla merkittävästi pienempi energiankulutus teollisiin kylmäjärjestelmiin
Teollisten kylmäjärjestelmien parissa toimivat yritykset ovat pitkään olleet tietoisia siitä, millainen vaikutus kylmälaitteilla on sekä sähkölaskuun että ympäristölle. Kylmäkompressori on järjestelmän sydän ja samalla se on myös suurin energiasyöppö, kuluttaen jopa 80 % kylmäjärjestelmän käyttämästä kokonaisenergiasta. Koska sähkömoottoreita tarvitaan koko kylmäketjun ylläpidossa, niihin sisältyy myös suurin energiansäästöpotentiaali.

Nidec Leroy-Somerin uusilla tuoteratkaisuilla pystytään merkittävästi vähentämään kylmäjärjestelmien energiankulutusta, on kyseessä sitten vakio- tai muuttuvanopeuksinen sovellus.

Perinteisten ratkaisuiden rinnalle Nidec Leroy-Somer on julkaissut uuden kestomagneeteilla varustetun Dyneo+ -synkronireluktanssimoottorin. Moottorin tehoalue on 11 - 500 kW ja pyörimisnopeudet ovat 6000 rpm asti. Dyneo+ -moottoreissa ei käytetä lainkaan harvinaisia maametalleja magneettisena materiaalina, joten moottorisarja tarjoaa ympäristöystävällisen ja taloudellisen ratkaisun.


Dyneo+ -moottoreilla merkittävästi pienempi energiankulutus teollisiin kylmäjärjestelmiin

Euroopan parlamentti on asettanut tavoitteet laskea kasvihuonepäästöjä vuoden 1990 tasosta 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Näitä tavoitteita tukemaan on laadittu uusi säädös (EU) 2019/1781, joka asettaa tiukemmat hyötysuhdevaatimukset Euroopan markkinoille myytäville sähkömoottoreille ja taajuusmuuttajille. Tämän ympäristöä suojelevan säädöksen vaikutukset ulottuvat kaikkeen teollisuuteen, erityisesti paljon energiaa käyttäviin aloihin, koska sähköenergian hinnan oletetaan nousevan merkittävästi tulevina vuosina.

Uuden IE5 Ultra-Premium hyötysuhteen omaavassa Dyneo+ -moottorissa on valmiina kaikki mitä tarvitaan uusien vaatimusten saavuttamiseen. Dyneo+ -moottorilla saadaan huomattavaa energiansäästöä käytössä, jossa on muuttuva nopeus ja kuormitus. Tämä on tyypillistä kylmälaitteille, joissa on merkittävä kausittainen vaihtelu tehontarpeelle. Dyneo+ mahdollistaa merkittävän COP ("Coefficient of Performance") arvon parantamisen kylmälaitteessa. Samalla se auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä, tarjoaa markkinoiden pienimmän TCO:n (Total Cost of Ownership) ja nopean takaisinmaksuajan.

Dyneo+ -moottorit on suunniteltu toimimaan ainoastaan taajuusmuuttajien avulla. Taajuusmuuttajan käyttö mahdollistaa moottorin pyörimisnopeuden säätämisen myös huomattavasti suuremmaksi kuin perinteisissä ratkaisuissa ilman moottorin ylimitoitusta. Kylmäkompressorin hyötysuhde usein paranee suuremmilla nopeuksilla ja lisäksi nopeuden nostamisella voidaan jopa välttyä toisen kompressorin käynnistystarpeelta kulutushuipun yli pääsemiseksi. Dyneo+ -järjestelmä tarjoaa tarkan nopeus- ja momenttisäädön, myös anturittomana, laajalle vakiomomentti- ja nopeusalueelle ilman tarvetta erillistuulettimelle tai kuormituksen pienentämiselle.

Suomessa Dyneo+ -järjestelmään siirtymisessä on mahdollista saada investointitukea energiansäästöprojekteihin. Nidec Leroy-Somer maahantuoja SolFox Oy voi tarvittaessa auttaa asiakasta energiaselvitysten teossa ja investointitukihakemuksissa. Dyneo+ -järjestelmään on lisäksi mahdollista saada normaalia suurempi investointituki, koska Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia ratkaisuja.

Ympäristövaatimukset täyttävä, energiatehokas ja ensiluokkaisen luotettava Dyneo+ -järjestelmä soveltuu täydellisesti teollisten kylmäjärjestelmien käytön ja tuottavuuden optimointiin.

www.leroy-somer.com

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan