www.engineering-suomi.com
NSK

NSK julkaisee maailman ensimmäisen biomuovista laakeripidintä käyttävän laakerivalikoiman

NSK kehitti vuonna 2021 maailman ensimmäisen vierintälaakereihin tarkoitetun biomuovisen laakeripitimen, ja nyt yritys julkaisee ensimmäisen tuotevalikoimansa. Uusi kuumuutta kestävä laakeripidin on saatavana 60- ja 62-sarjan urakuulalaakereihin, jotka soveltuvat erinomaisesti ilmastointilaitteiden puhallinmoottoreihin.


NSK tulee jatkamaan tuotevalikoimansa ja siihen liittyvän sovellusvalikoiman laajentamista. Nämä on tarkoitettu sellaisille OEM-valmistajille, jotka haluavat kehittää ympäristöystävällisiä tuotteita.

Kun laakeripidin valmistetaan biomuovista, joka on peräisin uusiutuvista biomassalähteistä (pääasiassa kasveista), tuotteen koko elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 91 prosenttia fossiilisista polttoaineista valmistettuihin tavanomaisiin muoveihin verrattuna. Tämä auttaa hiilineutraalien tavoitteiden saavuttamisessa. Huomionarvoista on että biomuoviset komponentit ovat perinteisesti kärsineet heikosta lämmönkestävyydestä. Testit kuitenkin osoittavat, että NSK:n valitsema laakeripidinmateriaali kestää jopa 120 °C:n toimintalämpötilan.

Uusien ilmastointilaitteiden myynti tulee lisääntymään eri puolilla Eurooppaa, kun niiden hintaluokka laskee yhä useampien kotitalouksien budjettiin sopivaksi. Samalla kodeissa ja työpaikoilla jo käytössä olevia ilmastointilaitteita halutaan päivittää Covid-19-pandemian vuoksi ja paremman ilmanvaihdon tuomien hyötyjen vuoksi. Laakerit ovat keskeinen osa ilmastointilaitteiden puhallinmoottoreita. Ilmastointilaitteiden OEM-valmistajat voivat parantaa ympäristöluokitustaan käyttämällä NSK:n 60-  ja 62-sarjan urakuulalaakereita ja maailman ensimmäistä massamarkkinoille tuotua 100-prosenttisesti biomuovista valmistettua laakeripidintä.

NSK pystyi arvioimaan nykyisten muotityökalujen mittoja, muotoa ja muodonmuutoksia sekä niiden soveltuvuutta käyttämällä kehitysprosessissa CAE-tekniikkaa. Yritys voi arvioida myös sellaisia tärkeitä ominaisuuksia kuten lujuus ja laatu. NSK käytti erityisesti digitaalista kaksoissimulointia laakeripitimien rasitusominaisuuksien arvioimiseen käyttöolosuhteissa.

Simulointitulosten perusteella NSK suoritti laakeripitimen pyörimisen aikaiselle suorituskyvylle lisätestejä ja käytti reaalimaailman testaamiseen fyysisiä prototyyppejä. Yritys käytti näitä kahta lähestymistapaa rinnakkain ja lyhensi laakeripitimien kehitysajan kolmannekseen perinteiseen prosessiin verrattuna.

Ilmastointilaitteiden puhallinmoottoreiden laakereilta vaaditaan korkean luotettavuuden lisäksi hiljaista toimintaa ja alhaista kitkaa. NSK:n toiminnalliset arviointitestit vahvistivat, että biomuovista valmistettua laakeripidintä käyttävien laakereiden melu- ja kitkaominaisuudet vastaavat perinteisten polyamidi 66 -materiaalista valmistettujen laakeripidinten melu- ja kitkaominaisuuksia.

Sen lisäksi, että OEM-valmistajat voivat uutta biomuovista valmistettua laakeripidintä käyttämällä kehittää hiilineutraaleja tuotteita, sen lujuus, lämmönkestävyys, rasvakestävyys ja hitsauslujuus vastaavat polyamidi 66 -materiaalia. Myös sen jäykkyys, väsymiskestävyys, virumiskestävyys ja iskunkestävyys ovat vertailukelpoisia.

NSK jatkaa biomuovien käytön laajentamista muiden alojen tuotteisiin, esimerkkinä autoteollisuus, ja NSK:n tavoitteena on vähentää edelleen hiilipäästöjä ja edistää hiilineutraalin yhteiskunnan luomista.

1) NSK valmistaa uusimman vierintälaakerinsa laakeripitimen (kasvipohjaisesta) biomuovista. Valokuva: Kai Beercrafter/ Shutterstock


NSK julkaisee maailman ensimmäisen biomuovista laakeripidintä käyttävän laakerivalikoiman

2) NSK:n biomuovinen laakeripidin tarjoaa vastaavan suorituskyvyn kuin perinteiset polyamidi 66 -muovista valmistetut laakeripitimet, mutta niiden koko elinkaaren aikaiset CO2-päästöt ovat 91 % pienemmät. Valokuva: NSK


NSK julkaisee maailman ensimmäisen biomuovista laakeripidintä käyttävän laakerivalikoiman
3) NSK:n 60-  ja 62-sarjan urakuulalaakereihin n tarjolla uusi ympäristöystävällinen ja kuumuutta kestävä biomuovista valmistettu laakeripidin, jonka ansiosta OEM-valmistajat pystyvät kehittämään hiilineutraaleja tuotteita. Valokuva: NSK


NSK julkaisee maailman ensimmäisen biomuovista laakeripidintä käyttävän laakerivalikoiman

 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan