www.engineering-suomi.com
NSK

NSK:n huoltorobottiteknologia tukee etulinjan terveydenhuoltoa

NSK pyrkii auttamaan yhteiskuntaa kehittämällä uutta palvelurobottiteknologiaa, kuten robottilaitteita potilaiden siirtämiseen sairaanhoidossa. Lokakuussa 2021 yhtiö liittyi mukaan Japanin hallituksen aloitteeseen, joka tarkoitus on edistää robottiteknologian käyttöönottoa sairaaloissa ja ehkäistä Covid-19-taudin leviämistä. NSK parantaa nyt kyseistä robottiteknologiaa käymällä dialogia etulinjan hoitohenkilökunnan kanssa.

Uusia robotteja kehitetään parhaillaan eri puolilla maailmaa auttamaan ihmisiä ja ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. NSK on mukana tässä kehityksessä ja yritys haluaa luoda robotteja, joita voidaan käyttää sellaisissa ympäristöissä, joissa liikkuu paljon ihmisiä, esimerkkinä hoitolaitokset ja sairaalat. Yritys käyttää teknologioita, jotka mahdollistavat sulavan ja hiljaisen liikkeen, ja jotka ovat siksi ihanteellisia tämän sovellusalan robottisovelluksiin.

Suunnittelun alkuvaiheessa ehdolla oli muun muassa autonominen liikkuva robotti. Tarkkaillessaan sairaalan sisäistä toimintaa NSK kuitenkin havaitsi, sairaaloissa on kapeita käytäviä ja paljon liikettä. Tästä syystä NSK tuli siihen tulokseen, että motorisoitu apurobotti, joka auttaa henkilökuntaa potilaiden siirtämisessä, parantaisi enemmän työpaikan tehokkuutta.

Yritys tiesi, että sen ehdottama robotti voisi vähentää hoitohenkilökunnan fyysistä rasitusta ja helpottaa työtapojen uudistamista terveydenhuoltoalalla. Tältä pohjalta yritys rakensi prototyypin robotista, joka auttaa sairaalan henkilökuntaa siirtämään raskaita esineitä, kuten paareja ja vaunuja. NSK esittelee parhaillaan moottoroidun apurobotin käyttöä suuressa sairaalassa, mikä on osa Japanin hallituksen aloitetta. Lopputavoitteena on, että terveydenhuoltoala ottaa sen lopulta päivittäiseen käyttöön.

NSK keskittyy apurobotin kehittämisessä kaikkein tärkeimpiin käyttäjäkysymyksiin ja kokeilee ideoita lyhyissä sykleissä. Sen sijaan, että NSK olisi esimerkiksi käyttänyt kolme vuotta koko robotin kehittämiseen, se pyytää asiakkailta palautetta kolmen kuukauden välein ja toteuttaa kehitysprosessissa parannuksia vaihe vaiheelta.

NSK:n kehittämässä robotissa käytetään moottoriohjausta, joka tarjoaa pehmeän käynnistyksen ja kiihdytyksen sekä hidastuksen ja tiukat käännökset. NSK:n perimmäisenä toiveena on luoda hyödyllinen robotti, joka vastaa käyttäjien tarpeita ja hyödyntää yrityksen osaamista sekä auttaa terveydenhuollon etulinjassa työskenteleviä ihmisiä. Tämäntyyppiset innovatiiviset projektit vastaavat yrityksen eettisiä periaatteita vastata yhä paremmin yhteiskunnan tarpeisiin. Samalla ne luovat uusia mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa.

1) Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia esittelevän projektin osallistujat merkittävässä sairaalassa Japanissa


NSK:n huoltorobottiteknologia tukee etulinjan terveydenhuoltoa

2) NSK:n moottoroidun apurobotin prototyyppi asennettuna paarien jalustaan


NSK:n huoltorobottiteknologia tukee etulinjan terveydenhuoltoa
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan