www.engineering-suomi.com
Watson Marlow

Uuden Qdos 60 PU -pumpun polymeerien annostelutehoa on kehitetty

Watson-Marlow Fluid Technology Solutionsin (WMFTS) Qdos 60 PU -peristalttinen pumppu on ajankohtainen lisäys valikoimaamme, sillä polymeerien annostelujärjestelmien markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti. Tämä tarkoittaa, että kaikissa vesi- ja jätevedenpuhdistamoissa voidaan nyt käyttää tehokasta, turvallista ja luotettavaa polymeerin annostelua.


Polymeerejä käytetään useimmiten lietteen käsittelyprosessin koagulaatio- ja vedenpoistosovelluksissa. Lietteen kuivatus minimoi lietemassan määrän, mikä voi vähentää varastointiin ja käsittelyyn liittyviä kustannuksia jopa 75 prosenttia.

Tehokkaalle lietteen kuivatukselle on maailmanlaajuisesti vahvat lainsäädännölliset kannustimet. Tarkka ja luotettava polymeerien annostelu lietteen kuivatusprosessissa on välttämätöntä prosessin asianmukaisen hallinnan kannalta.

Qdos 60 PU tarjoaa tarkat ja toistettavat virtaukset monille vaikeasti käsiteltäville nesteille, mukaan lukien viskoosit nesteet ja alifaattiset hiilivedyt, jopa 60 l/h lineaarisella virtausnopeudella ja 5 baarin paineella. Pumppu sopii erinomaisesti kompleksisille polymeereille, kuten polyakryyliamideille (PAM) ja muille jätevedenpuhdistamoissa käytetyille flokkulanteille ja koagulanteille.

WMFTS:n vuosikymmenien tekniseen asiantuntemukseen sekä tutkimus- ja kehityskokemukseen perustuen Qdos 60 PU on optimoitu alhaiseen leikkaukseen ja hellävaraiseen pumppaukseen polymeeriketjujen suojaamiseksi ja tuotteen virheettömyyden säilyttämiseksi. Kuten Qdos 20 PU -pumpussa, siinä käytetään alifaattisia hiilivetyjä kestävää letkumateriaalia, mikä parantaa peristalttisten pumppujen kemiallista yhteensopivuutta.

Peristalttiset pumput soveltuvat kalvopumppuja paremmin PAM-mittaussovelluksiin, sillä esim. niiden tarkkuus ja luotettavuus ovat merkittävästi kehittyneempiä. Tukkeutumiselle alttiita kalvoja, venttiileitä tai tiivisteitä ei tarvita.

Qdos-pumppujen erittäin innovatiivinen rakenne tarkoittaa, että ainoa pumpun osa, joka on joskus vaihdettava, on patentoitu ReNu-pumppupää. ReNu-pumppupää tarjoaa toistettavat ja tarkat virtausnopeudet sekä kestää pidempään vaativissa kenttäsovelluksissa. ReNu-pumppupään vaihtaminen vie alle minuutin – uusi pumppupää on uusi peristalttinen pumppu, joka on jälleen käyttövalmis.
WMFTS:n tuotepäällikön Adeel Hassanin mukaan ”Qdos ReNu PU -pumppupää on laajentanut Qdos-sarjan käyttömahdollisuuksia. Näitä monipuolisia pumppuja voidaan käyttää nesteiden tarkkaan ja turvalliseen annosteluun jopa 120 l/h virtaamassa ja 7 baarin paineessa erilaisissa sovelluksissa monilla eri aloilla. Pumppuja on saatavilla eri kokoisina ja eri ohjausvaihtoehtoina tarpeesta riippuen.”

WMFTS olettaa kohdemarkkinoiden laajenevan merkittävästi erityisesti pumpun integroidun vuodonilmaisun sekä kemikaalien eristysominaisuuden ansiosta, joka vähentää käyttäjien altistumista kemikaaleille huollon aikana.

Qdos 60 PU -annostelupumppu mahdollistaa myös vaikeasti käsiteltävien polymeerien ja muiden hiilivetyjen helpon annostelun eräässä jätevedenpuhdistamossa Saksassa Heidenin kunnassa.
”Insinöörien selvityksissä mainitaan korkea tarkkuus, helppokäyttöisyys ja ohjattavuus sekä maksimaalinen prosessiturvallisuus”, sanoo Peter Dohrn, jätevedenpuhdistuslaitoksen päällikkö.
”Ensimmäinen pumppupää toimi moitteettomasti vuoden ajan ennen kuin jouduimme vaihtamaan sen puhtaasti ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, ja toinen pumppupää on toiminut ongelmitta viimeiset kuusi kuukautta. Pumppupään vaihtaminen vie vain muutaman minuutin.”
Elintarvike- ja juomateollisuuden toimijat voivat hyötyä Qdos 60 PU -pumpusta, sillä se on yhteensopiva myös erilaisten rasvojen ja öljyjen kanssa. Lisäksi pumpulla on Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) ja EU-asetuksen 1935/2004 mukaiset sertifikaatit.


Uuden Qdos 60 PU -pumpun polymeerien annostelutehoa on kehitetty
image 1


Uuden Qdos 60 PU -pumpun polymeerien annostelutehoa on kehitetty
image 2

Images 1 & 2: Uudessa Qdos 60 PU -pumpun pumppupäässä on polyuretaaniletkuelementti. Annosteluprosessia säädellään ulkoisella ohjausjärjestelmällä.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan