www.engineering-suomi.com
NSK

CDP2022 on nimennyt NSK:n johtavaksi vastuulliseksi toimittajaksi

NSK:n maailmanlaajuisten ja eurooppalaisten toimitusketjujensa ilmastokysymysten parissa tekemä työ on johtanut huomattavaan tunnustukseen jo kolmantena peräkkäisenä vuonna. CDP, ympäristötiedon julkistamiseen erikoistunut kansainvälinen voittoa tavoittelematon valtiosta riippumaton järjestö, on myöntänyt NSK:lle korkeimman johtoaseman vuoden 2022 SER (Supplier Engagement Rating) -aloitteessa.

CDP:tä pidetään ympäristöraportoinnin kultaisena standardina, ja se luokittelee ja arvioi yrityksiä ja kuntia maailmanlaajuisesti sen perusteella, mitä ne tekevät asettaakseen korkeat tavoitteet, hallitakseen riskejä ja julkistaakseen tietoa ympäristöasioista. SER arvioi sitä, miten tehokkaasti yritykset työskentelevät tavarantoimittajiensa kanssa ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa, ja siinä keskitytään sellaisiin keskeisiin alueisiin kuten hallinto, tavoitteet ja tason 3 kasvihuonekaasupäästöt. Näiden tekijöiden perusteella CDP valitsee korkeimman luokituksen saavuttavat yritykset johtaviksi vastuullisiksi toimittajiksi (Supplier Engagement Leader).

NSK sai korkeimman SER-tunnustuksen erityisesti konserninlaajuisista ponnisteluistaan ympäristön suojelemiseksi sellaisten tuotteiden ja palveluiden avulla, jotka edistävät energian ja resurssien säästämistä, sekä ennakoivista aloitteista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi yrityksen eri liiketoiminta-alueilla. Huomionarvoista on myös se, että yhtiö saavutti toiseksi korkeimman johtoaseman (A-) CDP:n vuoden 2022 ilmastonmuutos- ja vesiturvallisuusluokituksessa.

NSK pyrkii edistämään yhteiskunnan kestävää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa. Yrityksen tuotteet auttavat ajoneuvoja ja teollisuuskoneita vähentämään kitkaa, energiankulutusta ja CO2-päästöjä. NSK on kehittänyt Neco-pisteytysjärjestelmän (NSK Eco-efficiency Indicator) yrityksen sisäiseksi toimintaohjeeksi, jota käytetään yrityksen tuotteiden ympäristövaikutuksien kvantitatiiviseen arvioimiseen.

Yhtiö tekee myös tiivistä yhteistyötä toimitusketjunsa kanssa eliminoidakseen vaarallisten aineiden käytön ja lisätäkseen ympäristön kannalta kestävien raaka-aineiden käyttöä. Nykyään 30 prosenttia NSK Europen laakerituotannosta käyttää vähähiilidioksidipäästöistä "vihreää" terästä, joka on valmistettu hiilineutraaleissa tehtaissa.

1) Johtavaksi vastuulliseksi toimittajaksi valittu NSK toimii aktiivisesti ympäristövaikutusten mittaamiseksi ja vähentämiseksi maailmanlaajuisissa ja eurooppalaisissa toimitusketjuissaan


CDP2022 on nimennyt NSK:n johtavaksi vastuulliseksi toimittajaksi

 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan